Datum: 18-05-2022 - 08:08
04
okt
'21
Update: reactie gemeente Noordwijk en wethouder. Misstanden leerlingenvervoer nog steeds onacceptabel, ouders luiden de nood(t)klok.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers

Update: reactie gemeente Noordwijk en wethouder. Misstanden leerlingenvervoer nog steeds onacceptabel, ouders luiden de nood(t)klok.

Twee jaar geleden, in oktober en november 2019 (Lees hier het betreffende artikel) waren de misstanden met vervoerder Noot nog niet volledig opgelost na een moeizame start in het nieuwe schooljaar. De politiek stelde vragen, de gemeente zat er bovenop en de redactie van BlikOp Noordwijk ontving schrijnende verhalen van ouders en kinderen die hier mee te maken hadden….

Helaas blijkt dat de problemen nog steeds niet opgelost zijn en dat de misstanden enorm zijn.

Ingezonden brief van een bezorgde ouder: ‘Achter de vervoersvoorziening leerlingenvervoer gaat een wereld schuil welke niet spoort met de kwaliteit-en veiligheidsafspraken die werden overeengekomen bij de aanbesteding door de gemeente. Alhoewel een tekort aan chauffeurs de situatie heden doet verslechteren is er in essentie iets goed mis met de uitvoering van deze gegeven kostbare opdracht.

Het uitvoerende vervoersbedrijf Noot heeft opnieuw aangetoond dat zij onvoldoende kennis van zaken heeft en zich primair richt op het rijden van A naar B. De kwetsbaarheid van de kinderen maakt het echter noodzakelijk om af te stemmen met de ouders en begeleiders van deze kinderen. Er bestaat een opvallend grote behoefte aan voorspelbaarheid en structuur bij deze kinderen.

Een gebrek aan diezelfde voorspelbaarheid en structuur brengt hun ontwikkeling in een negatieve beweging. Zij werden namelijk niet voor niets toegelaten tot speciaal onderwijs. Het is algemeen bekend dat zorgleerlingen zoveel mogelijk opgevangen dienen te worden binnen het regulier onderwijs.

De casuïstiek van de kinderen die gebruik maken van het speciaal onderwijs en dus het leerlingenvervoer is ondertussen ingewikkelder en zwaarder geworden dan dat zij een aantal jaar geleden was. Voor hen is geen passend onderwijsaanbod binnen de reguliere wegen of zelfs niet binnen de grenzen van onze eigen regio. De ingewikkelde problematiek van de kinderen maakt de vraag om een professioneel vervoersbedrijf groot.

Noot heeft weliswaar haar product tegen de meest gunstige prijs weten te verkopen binnen de regio Duin-en Bollenstreek, maar op welke posten zij heeft moeten interen om de concurrerende vervoersbedrijven achter zich te laten is de gebruikers van het leerlingenvervoer meer dan duidelijk.

Noot stelt nauwelijks tot geen eisen aan de vaardigheden van haar chauffeurs. Een cv en/of opleiding is onbelangrijk. Noot maakt gebruik van chauffeurs die onvoldoende en soms helemaal niet in staat zijn om aan te sluiten op de behoeften van de kwetsbare kinderen. Zij spant zich niet in om haar chauffeurs enige kennis van ontwikkelingsproblematiek mee te geven, onthoud veel chauffeurs van een gedegen inwerkperiode en voert geen controle uit op de werkprestaties van het personeel.

Wanprestaties van chauffeurs worden opgelost door de chauffeur een andere route te geven, waardoor het probleem slechts wordt verschoven en het ene kind voor het andere wordt opgeofferd. Haar planning geeft chauffeurs onhaalbare routes met onjuiste aanrijtijden en doet geen enkele moeite om ouders te informeren over wijzigingen in route, tijdstip, ziekte/vervanging chauffeur of populatie kinderen in de taxi.

De routes zijn lang. Heel lang. Gemiddeld zit een kind dat niet in de regio naar school kan, zo’n 15 uur in de taxibus. Van bv Sassenheim over Voorhout, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom naar Haarlem Noord. Want dit is goedkoop en efficiënt. Het is vooral uitputtend en ondraaglijk voor veel kinderen.

Er wordt frequent en onverwacht gewisseld van chauffeur. Chauffeurs komen te laat, schelden, zetten de radio keihard, remmen niet voor drempels, toeteren onnodig, gedragen zich opgefokt. Vervolgens kloppen schoollocaties niet in het systeem en weten kinderen en chauffeur elkaar moeilijk te vinden, omdat de beloofde kennismaking in veel gevallen uitblijft.

Kinderen kunnen ‘verdwijnen’ in de planning, er is is reeds dikwijls aangetoond dat er wordt gelogen om ouders te kalmeren. Slechts de ouders die mondig genoeg zijn of weet hebben van klachtenprocedures komen soms tot een, meestal tijdelijke, oplossing. Het gebrek aan communicatie tussen de vervoersbedrijven, maakt het mogelijk dat een chauffeur uit zijn functie wordt ontslagen bij vervoersbedrijf A, vervolgens bij vervoersbedrijf B wordt aangenomen om vervolgens na een nieuw ontslag voor Noot te mogen werken.

Dat deze chauffeur reeds 2 ongevallen met kinderen aan boord heeft veroorzaakt lijkt iedereen te ontgaan. De ouders zijn het zat om Noot zo’n prominente plaats in hun gezinsleven te geven. De gevolgen van de onrust binnen het leerlingenvervoer trekt een zware wissel op de kinderen en deze komen uitgeput en gefrustreerd thuis met alle gedragsproblemen van dien. Noot heeft bij aanvang van haar werkzaamheden een roerige start gemaakt, waarin er voor circa 200 kinderen geen passend vervoer kon worden aangeboden. Dit had een teken aan de wand moeten zijn.

Op sommige routes is er structureel een tekort aan chauffeurs gebleven. Dat Noot ter verdediging noemt dat ze met een tekort aan chauffeurs kampt en daardoor haar beloften niet kan nakomen staat in geen verhouding tot wat er achter de schermen gebeurt. De samenwerkende gemeenten in de Duin-en Bollenstreek moeten hun verantwoordelijkheid nemen, een onafhankelijk onderzoek instellen en zorgen dat de emotionele onveiligheid van onze kwetsbare kinderen niet langer wordt bedreigd.’

De betreffende ouder heeft ondertussen diepgaande contacten met de plaatselijke politiek en gemeente opgezocht en o.a. handleidingen en werkboeken van de betreffende vervoerder overhandigd waarin duidelijk in staat waar een aanbesteder aan moet voldoen, en maakt volgende week gebruik van haar inspreekrecht bij de gemeente. Ondertussen zijn in de landelijke media de problemen bij het leerlingenvervoer ook al opgepakt, omdat het niet alleen in deze regio speelt. 

De betreffende wethouder is om een reactie gevraagd, maar deze is nog niet beantwoord. Wordt vervolgd. 

Update reactie gemeente Noordwijk en wethouder Dennis Salman:

Leerlingenvervoer:

De gemeente Noordwijk kent de klacht van deze ouder over het vervoer van haar kind van en naar school. Het kind maakt gebruik van het collectief leerlingenvervoer door het bedrijf Noot Personenvervoer. Wethouder Dennis Salman neemt dit serieus op. Het heeft grote impact op het gezin. De wethouder wil weten wat er precies aan de hand is. Wat de achtergrond van deze klacht is en of er nog andere knelpunten zijn.

Daarom gaat hij in gesprek met de ouder en het vervoerbedrijf. Ook wil hij weten wat de ervaringen met leerlingenvervoer zijn in de buurgemeenten. De gemeente Noordwijk werkt voor het leerlingenvervoer van Noot samen met de gemeenten Katwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen.

De wethouder: ‘Nu de scholen weer begonnen zijn is onze ervaring dat het vervoer weer opnieuw ingeregeld moet worden. Daardoor worden er ook nieuwe ritcombinaties gemaakt. En kan het voorkomen dat sommige kinderen te lang in de bus moeten zitten. Ook weten kinderen soms niet van te voren wie hun chauffeur is. Iets dat een onrustig gevoel kan geven. Daarom is het belangrijk, zeker aan het begin van het schooljaar, om goed in gesprek te blijven met de vervoerder.’

 

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.