18
aug
'21
Voormalig wethouders Van Duin en Bakker sturen brief aan gemeenteraad inzake notitie ‘Ondermijning’.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Voormalig wethouders Van Duin en Bakker sturen brief aan gemeenteraad inzake notitie ‘Ondermijning’.

Voormalig wethouders Gerben van Duin (2002-2019) en Hans Bakker (2014-2019) hebben een brief gestuurd aan de gemeenteraad met informatie over de totstandkoming van de notitie ‘Ondermijning van het lokaal bestuur in Noordwijk’. Deze notitie betreft een interne verkenning naar het integriteitsvraagstuk dat speelt in de gemeente Noordwijk….

Op 25 juni jl. is deze notitie middels een Wob procedure vrijgegeven door het college van B&W. Bij het vrijgeven heeft het college een persverklaring afgegeven die naar de mening van de voormalige wethouders gebaseerd is op selectieve veronderstellingen van het college. Opvallend was dat bij het vrijgeven van de notitie niet alle bijbehorende zienswijzen zijn gepubliceerd. Deze niet openbaar gemaakte zienswijzen staan haaks op de strekking van de persverklaring van het college. Juist uit de zienswijzen die ontbreken, blijkt onder meer dat de notitie Ondermijning uitsluitend bedoeld was voor burgemeester Rijpstra.

De voormalige wethouders hopen van harte dat de gemeenteraad zich bij het lezen van deze brief realiseert dat het de taak van een burgemeester is om verantwoordelijkheid te tonen en vervolgens actie te ondernemen wanneer er signalen zijn dat de democratie mogelijk wordt ondermijnd. Wegkijken is dan geen optie.

Essentie van alle initiatieven die in de periode tot 2019 in het kader van creëren van integriteitsbesef zijn gestart, was het stoppen van onoorbare beïnvloeding. Als we de waarheid niet kennen kan er niets ondernomen worden om de problemen op te lossen.

De heren van Duin en Bakker hebben een afschrift van deze brief gestuurd aan de burgemeester van Noordwijk, mevrouw W. Verkleij, en de commissaris van de Koning, de heer J. Smit en hen daarbij uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek.

Onderstaand de linkjes naar de brief en alle bijbehorende bijlagen:

Brief aan de gemeenteraad mbt notitie ‘Ondermijning’. 

Bijlage 1: Burgemeestersbrief 28-08-2018

Bijlage 2: Brief 7 juni 2021 Rijpstra Van Duin Bakker

Bijlage 3: Diverse mails 2020

Bijlage 4: Burgemeestersbrief 10 december 2018

Bijlage 5: Burgemeestersbrief 31-12-2018

Bijlage 6: mail De Romph

Bijlage 7: Zienswijze Rijpstra 30-04-21