Datum: 06-07-2022 - 12:05
05
jul
'21
Schriftelijke vragen inzake verkeersonderzoek Noordwijk-Binnen.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers

Schriftelijke vragen inzake verkeersonderzoek Noordwijk-Binnen.

Lijst Salman en CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Aanleiding daarvoor is dat afgelopen week er bij veel inwoners van Noordwijk-Binnen een brief op de mat is gevallen over een onderzoek naar verkeer in Noordwijk-Binnen….

De gemeente Noordwijk wil op het gebied van verkeer bereikbaar, veilig en leefbaar zijn en blijven. Een mooi uitgangspunt uiteraard. In het onderzoek komen thema’s als verkeerscirculatie, parkeren en veiligheid aan bod. De fracties van Lijst Salman Noordwijk en CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk hechten veel waarde aan een goed verloop van dit onderzoek.

Vragen

1. Van verschillende inwoners begrepen wij dat de brieven (verzenddatum 14- 06-2021) pas laat aan zijn gekomen, namelijk 30 juni. Is het college daarom bereid om de deadline 1 juli om deel te nemen aan dit onderzoek wat te verplaatsen? Zo nee, waarom niet?

2. Mocht de deadline worden verschoven, gaat dit dan ook worden aangekondigd in de lokale kranten en overige communicatiekanalen van de gemeente?

3. Kan het college meer duidelijkheid verschaffen over de (slordige) distributie van de uitnodigingsbrieven? Waar is dit niet goed gegaan?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA, Sebastiaan Duivenvoorde

Namens de fractie van Lijst Salman Noordwijk, Kim Smeltink

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.