Datum: 21-10-2021 - 05:01
03
jul
'21
Stichting Platform Initiatief Noordwijk: ‘De verantwoordelijken erkennen hun schuld’. (Ondermijningsrapport)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Stichting Platform Initiatief Noordwijk: ‘De verantwoordelijken erkennen hun schuld’. (Ondermijningsrapport)

Stichting Platform Initiatief Noordwijk (PIN) maakt middels een persbericht het volgende kenbaar: De voormalig burgemeester Rijpstra en zijn wethouders van Duin en Bakker zijn blijkens hun persbericht van 30 juni 2021 verantwoordelijk voor de inhoud van het zogenaamde “Ondermijningsrapport”. Zij verklaren in algemene bewoordingen dat kortgezegd “hun ervaringen met ondermijnende personen….

en organisaties op papier zijn gezet”. Iedereen mag dat doen maar een gezagsdrager niet. Die dient zich op minst te houden aan de algemene regels van behoorlijk en fatsoenlijk bestuur. Bijvoorbeeld het hoor en wederhoor en niet zo maar nepnieuws verspreiden. Waarvan zij overigens degenen die zij noemen in het rapport beschuldigen.

Er zijn diverse zienswijzen ingediend die gehakt maken van de inhoud van het “Ondermijningsrapport”. De kern van de zienswijze van Platform Initiatief Noordwijk is onderstaand verkort weeggegeven.

De willekeur waarmee de onderwerpen worden belicht, waaronder het weglaten van feiten en de suggestieve toonzetting.
De samenhang tussen de in het rapport genoemde onderwerpen ontbreekt volledig. Evenals een verantwoording waarom deze onderwerpen worden behandeld.

Een voorbeeld is het bestemmingsplan Zeewaardig waarin de acties van PIN niet worden vermeld, doch een soort verdediging wordt gegeven van de kant van de opstellers van het rapport. Waar die verdediging toe doet is onduidelijk. Het hier gestelde brengt bij ons alleen maar twijfel over de gang van zaken. Ook omdat bepaalde fouten wel worden vermeld, zoals gat van Palace en Prominent Inn, doch andere (bijvoorbeeld Huis ter Duin) niet wordt genoemd. Bovendien blijft hier onvermeld dat PIN zowel bij BING, als Hoffman als de Rijksrecherche haar bedenkingen naar voren bracht over deze casus. Dit in nauw overleg met de toenmalig burgemeester.

Een tweede voorbeeld is de casus van Bronsgeest/van Offem Zuid en de rol van Van Rijn Bouw. Terwijl de rol van PIN op diverse punten (veelal tendentieus en ten onrechte) in het rapport is genoemd, wordt bij deze casus niet vermeld dat PIN pas na maanden antwoord kreeg op een WOB verzoek over deze contracten en constateerde dat het vervolg (het uitkeren van de 6 miljoen euro’s aan van Rhijn Bouw) dubieus was. Tot op heden worden documenten in deze nog steeds door de Gemeente onder de pet gehouden! Overigens is deze rol van PIN nadrukkelijk aan de orde geweest in het gesprek tussen het Comité Noordwijk Transparant en de burgemeester, dat in het document wordt aangehaald. Tijdens dit gesprek was PIN als gast van het Comité Noordwijk Transparant aanwezig.

In een andere casus komt uit het niets de combinatie PON en PIN naar voren, in relatie tot de 2500 verzamelde handtekeningen die het burgerinitiatief om haast te maken met de plannen van de ontwikkeling projecten. Deze actie was uitsluitend door PIN georganiseerd. PON had daar niets mee te maken. Verbijsterend en compleet uit het niets wordt Stokkermans (Huis ter Duin) geciteerd, met de woorden: “de ondertekenaars wisten niet waar het over ging”!
De pertinente fouten in het document waar onze naam wordt genoemd.

Ook wordt onze naam in verband gebracht met het Comité Noordwijk Transparant. Het feit dat ik als voorzitter van PIN, als genodigde van het Comité Noordwijk Transparant aan de bijeenkomst met de burgemeester op 18 december 2018 deelnam, betekende niet dat ik lid was van het Comité zoals de schrijver van het rapport blijkbaar aanneemt. Steeds weer wordt geprobeerd verbanden te leggen die er niet zijn. Dit komt overigens overeen met de stijl van de zogenaamde journalist Olsthoorn die paginalang wordt geciteerd om de zogenaamde feiten van crimineel gedrag te onderbouwen.

Het rapport komt uit het Gemeentehuis. Dat blijkt uit de tekst in het rapport van een melding bij de Belastingdienst van potentiële fraude van de Gemeente in één van de onroerend goed zaken, op 20 december, twee dagen na de dagtekening van het rapport. Dit “feit” klopt overigens ook niet want de Stichting PIN heeft nimmer aangifte gedaan bij de Belastingdienst over het mogelijke frauduleuze gedrag van de Gemeente.

Zoals eerder gesteld, wordt de naam van de Stichting Platform Initiatief Noordwijk te pas en te onpas gerelateerd aan ondermijning van het openbaar bestuur en zelfs met witte boorden criminaliteit. Onze Stichting is bij uitstek ontstaan vanuit de behoefte aan transparantie, burgerparticipatie en een integer bestuur. Zie tevens de website van onze Stichting: www.pinnoordwijk.nl, waar transparant en toegankelijk wordt uitgelegd wat de doelen vaan de Stichting zijn, en hoe wij die (willen) bereiken.

Het lijkt er sterk op dat de schrijver(s) hun eigen straatje proberen schoon te vegen. Een nader onderzoek naar hun rol in de gememoreerde casussen is ons inziens dan ook wenselijk.

Dr. Ir. Hans R. Stol
voorzitter Stichting Platform Initiatief Noordwijk

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.