11
jun
'21
Ondernemers Hoofdstraat krijgen parkeer alternatief aangeboden.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Ondernemers Hoofdstraat krijgen parkeer alternatief aangeboden.

Het Noordwijk Shopping Centre heeft onlangs brieven gestuurd en een gesprek gehad over de parkeersituatie op de Maarten Kruytstraat. (Lees hier de brandbrief aan de gemeente). Door het opheffen van een gedeelte van de parkeerplaatsen op de Maarten Kruytstraat zagen de ondernemers....

problemen ontstaan rond de parkeerdruk met bezoekers aan de winkelstraat. 

De gemeente heeft nu antwoord gegeven op de vragen en heeft een voorstel gedaan aan de ondernemers wat betreft het parkeren voor eigenaren en werknemers. 

Vorig jaar heeft de gemeente een perceel aan de Oude Zeeweg aangekocht en onlangs ook het aangrenzende perceel aan de Schoolstraat, beide liggen aan de kop van de Hoofdstraat. Zolang hier de sloopwerkzaamheden nog niet aanvangen, verwachting oktober 2021, kan op deze locatie gratis geparkeerd worden. Dit zijn ongeveer 40 parkeerplaatsen. Wanneer dit parkeerterrein volgend jaar gereed is, is er plek voor 150 auto’s en kan men met een ondernemersvergunning parkeren.

Er zijn ook afspraken gemaakt met twee eigenaren van parkeergarages in de omgeving, het Palace Hotel en de Vomar. Het Palace Hotel is niet meer beschikbaar door het faillissement, maar de eigenaar van de Vomar garage heeft met de gemeente afgesproken dat hij maximaal 50 parkeerabonnementen beschikbaar stelt voor 50 cent per dag. Dan moet wel de ondernemersvergunning worden ingeleverd bij de gemeente, uiteraard met restitutie. Zolang het parkeerterrein aan de Schoolstraat nog niet gereed is, geldt dit aanbod.

Als genoemde oplossingen succesvol zijn, dan zal er meer plek vrij komen voor bezoekers om te parkeren op de Maarten Kruytstraat.

De gemeente erkend dat de geplaatste barrières geen fraaie oplossing zijn, maar nu nog even noodzakelijk. Op korte termijn wordt dit aangepakt en tijdelijk ingericht. De ondernemers is aangeboden om het gebied te gebruiken als terras, maar daar is geen belangstelling voor vanwege de beperkte periode van exploitatie. Er zullen o.a. tijdelijke plantenbakken geplaatst gaan worden.

De parkeerplaatsen die nu zijn komen te vervallen waren gekoppeld aan de woningen die gesloopt zijn. Dus voor alle parkeerplaatsen die daarna zijn aangelegd geldt dat het tijdelijke parkeerplaatsen waren tot 1 januari 2020.