10
jun
'21
Vier schoolbesturen starten haalbaarheidsstudie voor vestiging internationale school in Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Vier schoolbesturen starten haalbaarheidsstudie voor vestiging internationale school in Noordwijk.

Het college van B&W heeft, in een brief, de gemeenteraad op de hoogte gesteld dat men onlangs is benaderd door vier schoolbesturen met basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Noordwijk. Deze schoolbesturen van Stichting Fioretti Teylingen, Sophia Scholen, Northgo College en OBO Duin- en Bollenstreek, hebben aangegeven...

dat zij de gemeente Noordwijk graag zouden verrijken met de vestiging van een internationale school. Uiteraard gaat hier een grondige haalbaarheidsstudie aan vooraf. De schoolbesturen hebben aangegeven op korte termijn te willen starten met dit onderzoek.

Het college staat positief tegenover dit initiatief, omdat men van mening is dat de vestiging van een internationale school kleur en reliëf zou kunnen toevoegen aan het profiel van Noordwijk. Ook kan een internationale school mogelijk bijdragen aan het potentieel van Noordwijk als vestigingslocatie van internationale bedrijven. Daarnaast biedt een internationale school leerlingen van expats een uitstekende mogelijkheid op het volgen van een passend (internationaal) onderwijsaanbod in Noordwijk.

De informatie aan de gemeenteraad over dit onderzoek is nodig omdat de vestiging van een internationale school op enig moment financiële consequenties kan hebben voor de gemeente Noordwijk, gemeenten hebben immers een zorgplicht voor (de bekostiging van) onderwijshuisvesting. Het college merkt hierbij wel op dat het proces, om te komen tot een haalbaarheidsonderzoek, door het onderwijs verder moet worden uitgewerkt.

Het college zal de raad tzt informeren zodra hierover meer bekend is. De Gemeente Noordwijk is door de vier besturen als eerste benaderd, maar uiteraard betreft het een onderwijsvoorziening met regionaal bereik. Alle gemeenten binnen de Duin- en Bollenstreek worden betrokken bij dit initiatief.