09
jun
'21
College doet door coronacrisis raadsvoorstel verlaging toeristenbelasting 2021.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

College doet door coronacrisis raadsvoorstel verlaging toeristenbelasting 2021.

Raadsvoorstel College van B&W 'Verlaging toeristenbelasting 2021': Voor 2021 zijn de tarieven toeristenbelasting verhoogd met 1,6%. Vanuit de toeristensector is aangegeven dat de exploitanten van toeristische accommodaties nog altijd nadelen ondervinden van de corona-maatregelen. Aan de gemeenteraad...

wordt middels het raadsvoorstel voorgesteld de exploitanten tegemoet te komen door de tarieven toeristenbelasting 2021 met terugwerkende kracht te verlagen naar het niveau van 2020. 

Door de aanpassing van de tarieven ontstaat er voor 2021 een lagere opbrengst toeristenbelasting van ca. € 35.000,-. Dekking voor de lagere opbrengst kan gevonden worden in de door de raad beschikbaar gestelde gelden voor coronamaatregelen. (Uitvoeringsbudget corona € 500.000,-)

In de gemeenteraadsvergadering zal er over raadsvoorstel gestemd gaan worden.

Hoogachtend,

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk.