08
jun
'21
College geeft antwoord op vragen Lijst Salman over verkeerssituatie Raadhuisstraat.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

College geeft antwoord op vragen Lijst Salman over verkeerssituatie Raadhuisstraat.

Naar aanleiding van een 1 april grap (lees hier het betreffende artikel) heeft Lijst Salman vragen gesteld over de verkeerssituatie op en rond de Raadhuisstraat. Het college van burgemeester en wethouders heeft antwoord gegeven op de gestelde vragen....

Inleiding vragen: Recent is op ludieke wijze aandacht gevraagd voor de nog steeds zeer risicovolle situatie op de route over het Raadhuisplein. Via een nieuwswebsite kanaal en de daarbij behorende social media kanalen met vele volgers is daar aandacht aan besteed, met als gevolg dat een ieder die zich herkende in de geschetste problematiek reactie heeft gegeven en het bericht meer dan 5000 keer gelezen is via de betreffende nieuwswebsite.

Vraag 1. Hoeveel klachten ontvangt de gemeente over de niet goed zichtbare doppen?

Antwoord: Vanaf september 2019 tot heden is er in het meldingssysteem FIXI van de gemeente Noordwijk één melding geweest over de doppen op de kruising Heilige Geestweg/Raadhuisstraat. Deze melder doet de suggestie om ze wit te schilderen. Daarnaast zijn er twee andere meldingen geweest over de Raadhuisstraat. Bewoners geven hier aan dat het een gevaarlijke verkeerssituatie is.

Vraag 2. Deelt het college de mening van lijst Salman Noordwijk dat als de doppen van een witte kleur worden voorzien, dat de wegafscheiding beter zichtbaar is?

Antwoord: Het college deelt de mening dat de doppen zichtbaarder worden als ze een witte kleur hebben, echter er is een bewuste keuze gemaakt voor shared space. 

Vraag 3. Is het mogelijk om de doppen van een witte kleur te voorzien, zodat de doppen beter zichtbaar zijn voor alle weggebruikers?

Antwoord: Het college is geen voorstander om de doppen op de kruising Heilige Geestweg/Raadhuisstraat wit of in een andere kleur te verven. Naast het feit dat de doppen meerdere malen per jaar geverfd moeten worden vanwege slijtage, ondermijnt het hiermee het stedenbouwkundige concept van het plein. Bij de aanleg van het plein is destijds uitgegaan van shared space. Bij het verwijderen van de palen en het vervangen door de doppen is het principe van shared space in stand gehouden. Bij shared space zijn richtinggevende kenmerken als verkeersborden en stoepranden afwezig. De doppen geven de richting van de rijbaan aan, maar het hele gebied is een verblijfsruimte, waarin iedere verkeersdeelnemer ter plekke wordt aangesproken op eigen verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht omdat aanwijzingen en ge- en verboden ontbreken. De doppen zijn onderdeel van de verblijfsruimte en daarom in hetzelfde materiaal (graniet) uitgevoerd als de overige bestrating van het plein. Door de doppen wit te schilderen doet het afbreuk aan het geheel van het plein en is het vanuit esthetisch oogpunt niet wenselijk om de doppen te verven.

Vraag 4. En waarom is er nog geen actie ondernomen gezien de grote hoeveelheid reacties, waarbij opgeroepen werd door de inwoners om hieraan gehoor te geven?

Antwoord: Gezien het beperkt aantal fixi-meldingen en het stedenbouwkundig concept shared space, is geen actie door de gemeente ondernomen.