Datum: 29-07-2021 - 12:08
28
me
'21
Positief resultaat 2020 van 1,5 miljoen voor de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Positief resultaat 2020 van 1,5 miljoen voor de gemeente Noordwijk.

De gemeente Noordwijk heeft 2020 met een positief resultaat van € 1,5 miljoen afgesloten. Daarbij is de financiële positie sterk met een solvabiliteit van 60% en een toename van het eigen vermogen. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2020 met daarin verwerkt de Jaarrekening 2020....

Een actieve gemeente. Een die veel doet voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Veel investeert. En een die er ook nog eens in slaagt om daarbij de financiën gezond te houden. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2020 die gemeente eind mei 2021 naar de gemeenteraad heeft gestuurd. In de Jaarstukken 2020 zit de Jaarrekening 2020. Het is het sluitstuk van de jaarlijks terugkerende manier van uitgaven bepalen en uitgaven verantwoorden. De gemeente vertelt het hele verhaal van de Jaarrekening 2020 in deze infographic. 

Bekijk de ‘Jaarrekening 2020 in één oogopslag’ (pdf)

Ondernemende gemeente

De gemeente heeft 2020 met een positief resultaat van € 1,5 miljoen afgesloten. Daarbij is de financiële positie sterk met een solvabiliteit van 60% en een toename van het eigen vermogen. De gemeente profiteert van het feit dat Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk tezamen een ondernemende gemeente vormen, en dat het toerisme extra inkomsten met zich meebrengt. De oorspronkelijk vastgestelde begroting 2020 sloot voor dit verslagjaar met een positief saldo van € 0,4 miljoen. Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota bracht dit begrotingssaldo op nihil. Dit kwam vooral door het verwerken van een inschatting van de effecten die de coronacrisis heeft zoals minder parkeerinkomsten. Met ruim € 0,5 miljoen. Met dat parkeren liep echt anders.

Hittegolf en Zomerdrukte tussen 2 coronapieken in 

Bij de Najaarsnota 2020 ontstond een positief begrotingssaldo van € 4,4 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dit voordeel kwam vooral door het niet volledig aanwenden van investeringsbudgetten van € 1,1 miljoen, een overschot op de WMO van € 0,6 miljoen en het gemeentefonds van € 0,5 miljoen. Maar ook een bijraming -dus extra- van de parkeerinkomsten met € 1,2 miljoen. Zomer 2020 kwamen de mensen in groten getale naar de kust er om verkoeling te zoeken. Hittegolf en Zomerdrukte tussen 2 coronapieken in zorgden voor veel parkeerinkomsten. 

Corona-impact verhelpen

Voor wat betreft het positieve rekeningresultaat van € 1,5 miljoen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om hiervan onder meer een bedrag van € 0,7 miljoen te bestemmen voor corona-gerelateerde maatregelen in 2021. Wethouder Roberto ter Hark: “Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen hebben een zwaar jaar achter de rug. Als gemeente willen we helpen de impact van corona te beperken. Klaar staan voor onze samenleving. Het is echt nodig dat we tijdens de openup onze rol oppakken.”

Lees hier ‘Jaarstukken 2020 met daarin de Jaarrekening 2020’. 

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.