25
me
'21
Puur stelt vragen aan college inzake ‘heffing gemeente- en waterschapsbelasting in relatie tot aankoop politiebureau’.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Puur stelt vragen aan college inzake ‘heffing gemeente- en waterschapsbelasting in relatie tot aankoop politiebureau’.

In de raadsvergadering van 13 april jl. is een meerderheid van de raad akkoord gegaan met de verwerving van het politiebureau aan de Duinwetering 101. De raad heeft voor de aankoop een krediet van  €1.186.000,-- beschikbaar gesteld....

In dezelfde raadsvergadering heeft wethouder Van den Berg aangegeven dat het hem frustreert dat er geen bewijs is dat het pand Duinwetering 101 in 1999 daadwerkelijk naar de politie in eigendom is overgegaan. Noch politie, noch de bank, noch de gemeente kunnen het bewijs hiervoor op tafel leggen.

De mogelijkheid blijft dan ook dat de gemeente een pand aankoopt dat al in haar bezit was. Dit houdt de gemoederen van de inwoners van Noordwijk bezig, per slot gaat het om het uitgeven van gemeenschapsgeld.

De algemene aandacht die het onderwerp gekregen heeft bracht dat inwoners mee hebben gedacht om het bewijs boven tafel krijgen. PUUR heeft de gedane suggesties verwerkt in onderstaande vragen.

Vragen

De heffing van gemeente- en waterschapsbelasting sluit in de regel aan op de kadastrale gegevens.

1. Is de politie gedurende de afgelopen 25 jaar (uitgaande van overdracht gebouw – brief 14 december 1999) aangeslagen voor de aan het eigendom verbonden gemeentelijke heffingen (OZB, rioolheffing)?

2. Zo neen, welk bedrag aan gemeentelijke heffingen is de gemeente dan de afgelopen 25 jaar misgelopen?

3. Is de gemeente de afgelopen 25 jaar aangeslagen voor bijvoorbeeld heffingen waterschap op het adres Duinwetering 101?

4. Zo ja welk bedrag aan waterschap heffingen heeft de gemeente dan de afgelopen 25 jaar onterecht betaald?

5. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend en/of op vraag 3 bevestigend is, gaat het college de daarmee gemoeide bedragen verrekenen met de koopsom voor het pand en zo nee, waarom?

Namens de fractie PUUR

Taetske T. Visser-Danser

fractievoorzitter