Datum: 29-07-2021 - 11:05
07
me
'21
Vereniging De Oude Dorpskern is bezorgd over uitblijven structureel overleg oude dorpskern.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Vereniging De Oude Dorpskern is bezorgd over uitblijven structureel overleg oude dorpskern.

Vereniging De Oude Dorpskern is zeer bezorgd over het uitblijven van structureel overleg met de gemeente over de ontwikkelingen in de oude dorpskern. Zij hebben inmiddels een derde brief aan de gemeente gezonden om aandacht te vragen voor dit onderwerp en hopen dat ze op korte termijn uitgenodigd worden voor een gesprek.....

Brief van Vereniging De Oude Dorpskern aan de gemeente:

Wij zijn zeer bezorgd over het uitblijven van structureel overleg over ontwikkelingen in de oude dorpskern. Op 19 maart 2021 ontvingen wij een reactie per mail op onze herhaalde verzoeken om te komen tot zo’n structureel overleg tussen de gemeente en onze vereniging De Oude Dorpskern. Die verzoeken hebben wij gedaan in onze brief van 30 april 2020 en in de bespreking daarvan op 19 november 2020 met wijkwethouder en enkele ambtenaren. Omdat het vervolgens weer stil bleef van uw kant hebben wij in onze tweede brief van 22 februari 2021 opnieuw uitvoerig, met redenen omkleed, aangegeven waarom wij dat overleg zo noodzakelijk en urgent vinden.

De hierboven genoemde mail van 19 maart is reden voor deze derde brief omdat de inhoud ons hogelijk verontrust. De mail gaat namelijk in geen enkel opzicht in op ons verzoek, maar beschrijft een nog uit te werken participatieproces waarin het door ons zo noodzakelijke geziene overleg zou moeten passen. Dat dat participatieproces nog steeds niet is ingericht verbaast ons nogal, immers participatie werd zo ongeveer met hoofdletters geschreven in uw coalitieakkoord van 2019! Erger is dat tot op vandaag niet inhoudelijk is gereageerd op ons verzoek. Daarom zouden wij graag zien dat het overleg met elkaar dan maar zonder participatieproces wordt gestart: noodzaak en urgentie laten naar onze mening geen verder uitstel toe. Inmiddels zijn wij na onze eerste brief meer dan een jaar verder...

Het beschermde dorpsgezicht en de leefbaarheid in Noordwijk Binnen worden naar onze mening ernstig bedreigd door wat daar gaande is. Opnieuw is in een pand, Voorstraat 65, historische waarde vernietigd omdat toezicht op het naleven van de (ver)bouwvergunningen ontbreekt of te laks blijkt. Daarom hebben wij de ODWH moeten inschakelen om toezicht te laten houden en in te grijpen. Maar helaas, is de schade al weer onherstelbaar gebleken door het gebrek aan gemeentelijke regie.

De urgentie van een en ander dwingt ons dus onze oproep te herhalen: in het belang van het behoud van het beschermd dorpsgezicht dringen wij er bij uw college nogmaals op aan zo snel mogelijk tot een geregeld overleg te komen waarin de vereniging De Oude Dorpskern als serieuze gesprekspartner wordt aanvaard, zoals dat in voorgaande jaren altijd het geval is geweest. We vertrouwen erop dat u ons daarvoor op korte termijn zult uitnodigen,

Hoogachtend en met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de Vereniging De Oude Dorpskern,

Voorzitter vicevoorzitter Lid Commissie RO en Erfgoed

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.