Datum: 14-05-2021 - 03:47
02
me
'21
Uitspraak Autoriteit Persoonsgegevens bevestigt inzet GroenLinks in Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Uitspraak Autoriteit Persoonsgegevens bevestigt inzet GroenLinks in Noordwijk.

Met het opleggen van een boete van €600.000 aan de gemeente Enschede heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een eerder oordeel over wifitracking nog eens klip en klaar bevestigd. Ook in Noordwijk stond de gemeente dit onrechtmatig volgen van inwoners en bezoekers via hun smartphone toe....

GroenLinks Noordwijk heeft zich hier steeds tegen verzet en de gemeente diverse malen opgeroepen hier een einde aan te maken.

Noordwijk is een hoge boete - vooralsnog? -  bespaard gebleven, en wat GroenLinks betreft blijft het ook bij een uitbrander en waarschuwing. "Maar", zo laat fractievoorzitter Louis Koppel weten: “het is wel zorgelijk dat de gemeente zo laconiek de privacybelangen van inwoners en bezoekers ondergeschikt maakt aan commerciële motieven. En dat ondanks een eerdere uitspraak van de AP en in weerwil van de verschillende keren dat we in de gemeenteraad aandacht hebben gevraagd voor de privacy risico’s.

In plaats van handhaven werd er niet alleen toestemming verleend voor het plaatsen van die volgkastjes in het hele dorp, er werd daar bovenop hiervoor ook nog extra subsidie aan Noordwijk Marketing geschonken. En terwijl de gemeente ook nog eens één van de belangrijkste stakeholders van die organisatie is, werd intussen alle verantwoording naar Noordwijk Marketing afgeschoven. Dat mag gerust een gotspe worden genoemd.”

Privacybelangen van álle inwoners

Koppel vervolgt: “Je zou je nog voor kunnen stellen dat een belangenorganisatie als Noordwijk Marketing, hoewel die ook aan privacywetgeving is gebonden, andere prioriteiten zou kunnen overwegen. Maar dan dient een gemeentebestuur in te grijpen als wet- en regelgeving in het geding zijn. Want de gemeente is toch echt verantwoordelijk voor de privacybelangen van álle inwoners en bezoekers. Helaas heeft men daarin verzaakt. En dan rijst daarnaast nog de vraag wat er met de door het commerciële bureau RMC/City Traffic verzamelde telefoongegevens is gebeurd? Hebben ze die nog ergens opgeslagen? Kunnen die nog voor andere doeleinden aangewend? Dat willen we wel graag uitgezocht zien.”

Toelichting AP klip en klaar

De AP verwoordt in de toelichting bij de uitspraak klip en klaar:

“Als je mensen via hun telefoon kunt volgen, is dat heel kwalijk. Want iedereen heeft het recht om vrij en onbespied over straat te gaan. Zonder dat de overheid of een andere partij kan meekijken of noteren wat je doet. Dat past bij onze vrije en open samenleving. Het is niet de bedoeling dat iemand kan volgen welke winkel, arts, kerk of moskee we bezoeken. Dat is privé en dat moet privé blijven. Zodat mensen zichzelf kunnen zijn, zonder zich geremd te voelen door mogelijke registratie. Een gemeente moet dit grondrecht van haar inwoners voorop stellen. Om drukte in de binnenstad te meten, moet een systeem mensen téllen. Niet volgen."

Noordwijk Marketing

Noordwijk Marketing heeft laten weten vorig jaar na evaluatie en in verband met de vraagtekens over de rechtmatigheid binnen de AVG de overeenkomst met RMC/CityTraffic inmiddels te hebben beëindigd. Maar dat nog wel wordt gezocht naar middelen van passantentelling die geen bedreiging voor de persoonlijke levenssfeer van inwoners en bezoekers vormen.

GroenLinks zegt verheugd te zijn over het besluit van Noordwijk Marketing en hoopt dat de uitspraak van de AP in het vervolg bij hen tot betere afwegingen zal leiden. “Maar”, besluit Koppel in zijn reactie, “laten we het met zijn allen ook als een belangrijke ‘wake up call’ zien: er mag in geen enkel geval lichtvaardig met de persoonlijke gegevens van inwoners worden omgegaan. En dat een gemeente bij het waarborgen van die privacy zich niet aan haar verantwoordelijkheid mag onttrekken.”

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.