Datum: 27-07-2021 - 08:41
02
apr
'21
Update 2-4-21: Een huis voor Loes. Update: reactie van de gemeente. Noordwijk in actie voor mevrouw Loes Alkemade. (Foto’s en interview)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Update 2-4-21: Een huis voor Loes. Update: reactie van de gemeente. Noordwijk in actie voor mevrouw Loes Alkemade. (Foto’s en interview)

Afgelopen weekend kwam het verhaal van mevrouw Loes Alkemade (76) in de media. Door een huurachterstand moest ze vanochtend om 12.00 uur haar (particuliere) huurwoning in de IJmuidenstraat verlaten....

Mevrouw Alkemade woonde sinds 10 jaar in de woning. Dat deze woning qua huur eigenlijk te duur was, dat wist ze wel maar iets anders was er niet te vinden. 

Mevrouw heeft altijd particulier gehuurd omdat de sociale woonmarkt niet bereikbaar was. Mevrouw heeft tussendoor in het buitenland gewoond en paste altijd op dieren en huizen. Een zwervend bestaan, maar wel erg interessant. Uiteindelijk kwam mevrouw terug naar Nederland vanuit Israël en wilde verder reizen maar door een ongeluk kwam er niets van terecht en zo kwam ze uiteindelijk in Noordwijk terecht waar ze ook op huizen paste en hier is gebleven. 

Mevrouw zegt zelf dat ze eerder had in moeten grijpen omdat de huur te hoog was, maar ze dacht dat ze het met haar spaargeld wel zou redden. Dat is dus helaas niet gelukt. 

Mevrouw Alkemade is zelf niet in staat om via internet zaken te regelen. Internet is voor haar onbereikbaar. Door een vervelende samenloop van omstandigheden en gebrek aan internet is de inschrijving bij Holland Rijnland enige tijd geleden beëindigd. Ze krijgt nu hulp bij haar administratie.

Op een Facebookgroep in Noordwijk werd het verhaal van mevrouw Alkemade opgepikt. Een inwoner startte een crowdfunding om geld in te zamelen. Al snel liep de meter op en kreeg mevrouw Alkemade vanmorgen een cheque overhandigd van €2251. Daarnaast ontving ze een paar waardebonnen en mag ze bij de Kringloopwinkel spullen komen uitzoeken als ze weer een eigen stekje heeft gevonden. Het geld wordt even vastgezet totdat mevrouw Alkemade weer een eigen plek heeft. 

Vanmiddag had mevrouw Alkemade een afspraak met twee wethouders. Ze is afgelopen zaterdag hiervoor uitgenodigd. De afgelopen weken heeft mevrouw zelf diverse pogingen gedaan om contact te krijgen wat niet gelukt is. Een straatadvocaat (belangenbehartiger) van KernKracht heeft mevrouw Alkemade bijgestaan bij het gesprek. Zij gaat in de gaten houden of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk nagekomen gaan worden.

Het gesprek is positief verlopen binnen de mogelijkheden die iedereen heeft. De gemeente staat ook machteloos tegen de woningnood. Binnenvest gaat mevrouw uitnodigen om te gaan kijken bij een noodopvang waar in totaal 2 personen wonen. Dit zal een tijdelijke opvang zijn. De ambtenaar Zorg en Veiligheid zet zich in voor mevrouw Alkemade en de wethouders zijn er mee bezig. 

Deze week is mevrouw Alkemade even gered. Ze kan een weekje logeren bij een vriend van een vriendin in Katwijk. Die heeft een kamer voor haar vrijgemaakt. Ze hoopt dat ze snel mag gaan kijken in de andere woonvoorziening.

Er is om een reactie gevraagd bij de gemeente Noordwijk: ‘De gemeente Noordwijk is sinds februari in contact met mevrouw Alkemade om met haar en voor haar naar een oplossing te zoeken. Dat blijft de gemeente ook de komende periode doen’, aldus afdeling communicatie. De gemeente wilde niet reageren voor de camera. 

Het verhaal van mevrouw Alkemade staat helaas niet op zichzelf. De woningnood is hoog, vele mensen zoeken een huis waar ze (betaalbaar) kunnen wonen.

Update 02-04-2021:
Mevrouw Loes Alkemade heeft een sociale huurwoning toegewezen gekregen. Per half april heeft zij een seniorenwoning in Groot Hoogwaak. De woning kwam vrij en mensen op de wachtlijst wilden deze woning niet aannemen. Daarop is contact gezocht met mevrouw Alkemade om haar de woning aan te bieden. Ze is gaan kijken en erg enthousiast. Met het geld wat zij ontvangen heeft van de inzamelingsactie kan ze nog wat spulletjes aanschaffen voor in haar nieuwe woning. Daarnaast mag ze bij de Kringloopwinkel nog benodigde spulletjes uitzoeken. 

De noodwoning die mevrouw Alkemade aangeboden heeft gekregen tijdens het gesprek met de wethouders afgelopen maandag is nu niet nodig. Zij kan bij vrienden verblijven totdat ze de sleutel krijgt van haar nieuwe onderkomen. Mevrouw Alkemade is erg blij dat het uiteindelijk allemaal goed is afgelopen. 

Update reactie gemeente Noordwijk 30 maart 2021:
Niet vaak krijgt onze gemeenschap te maken met een casus als deze zaak. Naar aanleiding van een artikel in de krant heeft de gemeente pro-actief contact gezocht met mevrouw. Sinds 11 februari jl. werken we met haar en voor haar aan een oplossing. Wij zijn in onze aanpak discreet te werk gegaan. het betrof immers een persoonlijke omstandigheid.

Mevrouw trad de afgelopen weken met haar verhaal in de openbaarheid. Er verschenen berichten over haar casus in de media. Wij begrijpen dat de berichten over de huisuitzetting van een oudere dame niemand in de koude kleren gaat zitten. Zeker als er sprake is van dreigende dakloosheid. Er is door inwoners een crowdfundactie opgestart. Betrokken inwoners zijn voor haar in de bres gesprongen. Ook hebben wij gemerkt dat deze zaak de belangstelling wekte bij raadsleden.

Zo is door enkele van u telefonisch contact gezocht met collegeleden en hebben wij kennis genomen van de in te dienen rondvraag van PUUR en Lijst Salman Noordwijk tijdens de commissie Welzijn van woensdag 31 maart. Wij leggen hieronder aan u voor de zaken waarvan wij werk hebben gemaakt.

Het gaat om een gepensioneerde dame. Tien jaar geleden is zij teruggekeerd naar Nederland vanwege een zorgbehoefte na jarenlang in het buitenland gewoond te hebben. Mevrouw kon toen geen goedkope huurwoning vinden en heeft in de particuliere sector voor haar inkomen een veel te dure huurwoning geaccepteerd. Mevrouw had vermogen en zo heeft zij 10 jaar kunnen wonen. Nu kan ze het niet meer betalen en heeft haar verhuurder via de rechter toestemming gekregen voor ontruiming, hetgeen op 29 maart jl. plaatsvond.

Mevrouw is sinds september 2020 bij Maatschappelijk Werk en de daklozenopvang van de Binnenvest bekend. Beide organisaties hebben daarop voor mevrouw het volgende gedaan:
Zij hebben onmiddellijk contact opgenomen met de woningorganisatie Stek om te kijken of zij in aanmerking komt voor een urgentieverklaring of de zogenaamde 2% regeling, voor een passende woning. Helaas komt mevrouw niet in aanmerking voor urgentie vanwege het feit dat zij niet meer ingeschreven staat als woningzoekend. Mevrouw heeft vier jaar geleden 1 jaar ingeschreven gestaan, maar is, doordat ze het niet verlengd heeft, weer uitgeschreven. Als mensen kort zijn uitgeschreven, kan, met goede motivatie, met terugwerkende kracht, iemand weer ingeschreven worden. Daar is hier geen sprake van. Het beroep op de 2% regeling waar de corporatie op aangeven van de gemeente kan besluiten een woning toe te wijzen, was niet mogelijk: deze wordt alleen toegepast bij acute onvoorziene noodsituaties.

Toen duidelijk werd dat ontruiming onvermijdelijk werd is door ons actief met de betreffende inwoonster in contact getreden. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht en deze is verruimd gedurende de lockdown. Dit heeft er voor gezorgd dat er voor mevrouw op korte termijn tijdelijke opvang geregeld moest worden.

Op 23 maart hebben wij geregeld dat mevrouw op vrijdag 26 maart bij de Binnenvest opgevangen kon worden op een rustige crisisopvanglocatie in Leiden. Mevrouw heeft deze vorm van opvang afgewezen. Ondanks de afwijzing en het feit dat aan de zorgplicht was voldaan hebben we toch nog verder ons best gedaan. 

Vrijdag 26 maart hadden wij voor haar direct plek gevonden in daarvoor geschikte woonhotels in Amsterdam en Den Haag. Op maandag 29 maart heeft er een gesprek plaatsgevonden met de wethouders Salman en Alkemade. Tijdens dit gesprek lag er een nieuw voorstel van de Binnenvest, dat meteen met mevrouw is gedeeld. Zij kan tijdelijk in een noodwoning van een buurgemeente terecht. Deze woning moet zij delen met één andere bewoner.  Zij neemt de voorstellen in beraad en geeft deze week uitsluitsel.

Tot slot gaan we gedurende de tijd dat mevrouw in een tijdelijke opvang zit, op zoek naar passende permanente woonruimte. Vanzelfsprekend krijgt mevrouw ondersteuning en begeleiding van professionele organisaties tijdens de periode. Verder wordt er vanuit de gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning voor haar ingezet.

Wij hebben als college, het proces nauwlettend gevolgd en ons steeds laten informeren over de situatie. Deze is kwetsbaar. Ons college heeft gemerkt dat veel factoren een rol spelen bij de zoektocht naar een goede oplossing. Om u een indruk te geven. Als een inwoner niet bekend is bij gemeentelijke instanties, of niet door familie of vrienden wordt aangemeld. Of niet woonachtig is bij een woningcorporatie, dan valt deze inwoner al snel buiten het zicht van het de daartoe in het leven geroepen instanties. En huisvestingsproblematiek blijft ingewikkeld. Door de overspannen woningmarkt zijn geschikte woningen niet beschikbaar. 

Van meet af aan hebben wij ons lot van mevrouw aangetrokken, maar gedurende de laatste weken hebben wij ervaren hoe ongelooflijk moeilijk het is om een perspectief te bieden en om met elkaar te komen tot de gewenste oplossing.

Wij vertrouwen erop hiermee ook de vragen van PUUR en Lijst Salman naar behoren te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk.


 

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.