Datum: 27-09-2023 - 18:17
20
mrt
'21
Minister beraadt zich op stappen om woningbouw in Noordwijk te versnellen.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Minister beraadt zich op stappen om woningbouw in Noordwijk te versnellen.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken beaamt dat er in de gemeente Noordwijk een tekort is aan sociale huurwoningen. In haar reactie op een brief van SHN bevestigt de minister dat er een opgave ligt om het aantal betaalbare woningen in de gemeente Noordwijk te vergroten. De minister gaat in...

op de bestaande noodzaak om er met elkaar voor te zorgen dat zo snel mogelijk meer woningen worden gebouwd: “In dit verband ligt een grote opgave bij het versnellen van de bouw van sociale huurwoningen in Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen”.

SHN heeft de minister gevraagd om in Noordwijk in te grijpen in het benutten van de bestaande bouwmogelijkheden. In haar reactie noemt de minister concreet Bronsgeest en de plannen daarvoor als een kans voor de gemeente om meer betaalbare woningbouw te realiseren en in het bijzonder het aandeel sociale huurwoningen in Noordwijk snel te vergroten. Bouwen van huurwoningen door woningcorporatie Stek op de locatie Bronsgeest is extra urgent omdat korting op de verhuurderheffing gebonden is aan Bronsgeest en Stek deze korting dreigt mis te lopen.

Gezien het knelpunt dat zich voordoet met specifiek Bronsgeest en de mogelijk daaruit voortvloeiende vertraging van de sociale woningbouw, legt de minister het geschil neer bij de ‘Taskforce nieuwbouw woningcorporaties’. Daarnaast beraadt zij zich op stappen die zij zelf gaat zetten.

De Taskforce is in 2020 in het leven geroepen door BZK, VNG en Aedes. Het doel van de taskforce is dat in Nederland binnen twee jaar de bouw van sociale huurwoningen kan starten door de bouw aan te jagen en te bewaken. De Taskforce zal bepalen op welke wijze zij een rol kan vervullen in de kwestie die de partijen in Noordwijk verdeeld houdt.

In het kader van het wederom niet tekenen van de jaarlijkse Prestatieafspraken met gemeente en Stek, heeft SHN het geschil - het grondbeleid van de gemeente en het (niet) benutten van (bouw)mogelijkheden waardoor het realiseren van voldoende sociale woningen achter blijft – in december vorig jaar voorgelegd aan de minister. Het betreft het tekortschieten van het realiseren van voldoende sociale huurwoningen in de kernen Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen.

Eerdere afspraken over toevoegingen aan de woningvoorraad zijn uiteindelijk niet door de gemeente nagekomen; geplande woningbouwlocaties zijn door de gemeenteraad niet doorgezet. SHN voorziet dat de keuzes van de gemeente niet leiden tot het behalen van de doelen en ambities, waar uiteindelijk de woningzoekenden de dupe van zullen blijven. SHN kijkt met belangstelling uit naar de stappen die de minister en de taskforce gaan nemen om de (sociale) woningbouw in Noordwijk te versnellen.

Klik hier om de brief van de minister te lezen. 

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.