Datum: 18-05-2022 - 08:03
11
mrt
'21
Doen! dient motie: “Huisvesting op maat voor verenigingen en Integrale Toegang” in.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers

Doen! dient motie: “Huisvesting op maat voor verenigingen en Integrale Toegang” in.

Doen! dient in de Raadsvergadering van 16 maart  de motie ‘Toekomstbestendige huisvesting voor Integrale Toegang én verenigingen’ in. Op dit moment spelen verschillende huisvestingsvraagstukken binnen de gemeente. Een aantal verenigingen op dit moment geen (vast) onderkomen...

door het afbranden van De Schelft. De gemeente zoekt ook naar een passende locatie voor de Integrale toegang en haar partners. 

Integrale toegang houdt in dat inwoners van onze gemeente op eenduidige wijze toegang kunnen krijgen tot zorg en ondersteuning. Achter de schermen werken verschillende organisaties binnen het sociaal domein met elkaar samen om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Goede, passende huisvesting op één locatie is belangrijk voor deze samenwerking. Voor huisvesting van de Integrale toegang en partners is het college voornemens om het politiebureau in Noordwijk aan te kopen. Tevens wordt gewerkt aan een tijdelijke hal als vervanging voor De Schelft

Beide oplossingen kosten veel geld en zijn wat Doen! betreft te weinig doordacht.

Doen! stelt voor om de haalbaarheid te onderzoeken van nieuwbouw op de locatie van De Schelft ten behoeve van de getroffen verenigingen en de integrale toegang en partners. Doen! ziet tevens kans om op deze locatie een raadzaal te realiseren als vervangen van de huidige tijdelijke raadzaal. Doen! is van mening dat nieuwbouw op de locatie van De Schelftoplossing kan bieden voor een aantal huisvestingsbehoeftes binnen de gemeente. Nieuwbouw is tevens duurzamer en biedt meer perspectief dan de verbouw van een oud pand, zoals het politiebureau. Astrid Warmerdam: “wij zien hier een kans voor een eigentijds, duurzaam en inspirerend gebouw dat onderdak biedt aan verschillende organisaties en verenigingen.”

Doen! verzoekt wat de haalbaarheid en mogelijkheden zijn voor een ‘nieuwe’ Schelft

In breder verband roept Doen! het college op een visie te ontwikkelen over de rol van de gemeente bij het verwerven, beheren en exploiteren van maatschappelijk vastgoed  in de gemeente Noordwijk. Op basis van deze visie vraagt Doen! het college een vastgoedbeleidsplan een accomodatieplan te formuleren. Met hierin een vraagstuk dat betreft de huisvesting van de in De Schelft gevestigde verenigingen, in afwachting van een permanente oplossing. Doen! verzoekt het college om voor het zomerreces de raad te informeren over de stand van zaken. In afwachting van deze ontwikkelingen verzoekt Doen! af te zien van de koop van het politiebureau en plaatsen van een tijdelijke hal.

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.