Datum: 23-10-2021 - 17:31
01
mrt
'21
Burgemeester deelt vier waarschuwingen uit aan horecaondernemers en update huidige situatie.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Burgemeester deelt vier waarschuwingen uit aan horecaondernemers en update huidige situatie.

Burgemeester Wendy Verkleij heeft de gemeenteraad middels een brief op de hoogte gesteld over de huidige situatie met betrekking tot Covid-19....

Brief: Geachte leden van de gemeenteraad, Covid-19 houdt ons allemaal al bijna een jaar in de greep. Het bepaalt voor een groot deel ons doen en laten. Ik signaleer over de gehele linie meer onbegrip en ook onvrede over de maatregelen. Het is voorstelbaar, de impact is enorm, onze vrijheden worden beperkt, het duurt al zo lang. Maar we moeten volhouden.

Het vaccineren is gestart en daarmee is er licht aan het einde van de tunnel. In deze brief schets ik u de situatie in Noordwijk.

Afgelopen dinsdag hebben premier Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een persconferentie gegeven. Door het kabinet is enige verruiming van de lockdown mogelijk gemaakt, door andere maatregelen te verlengen. Voortgezet onderwijs en mbo gaan per 1 maart deels open. Wel volgens strikte regels. Veiligheid voorop. Als gemeentebestuur hebben we nauw contact met de schoolbesturen.

Ook mogen alle contactberoepen weer uitgeoefend worden en mag detailhandel open voor winkelen op afspraak. Daarnaast mag de jeugd tot en met 26 jaar weer samen buiten sporten op sportaccommodaties. Al deze verruimingen zijn kleine stapjes vooruit.

Sinds 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) in werking getreden. De Twm is tot stand gekomen om, met het oog op het onbekende verloop van het virus, maatregelen te kunnen nemen ter bestrijding van covid-19. Omdat bij de totstandkoming van de Twm nog niet duidelijk was hoe het verloop van de verspreiding van het virus er uit zou zien, is ervoor gekozen om te voorzien in de mogelijkheid om deze wet te kunnen verlengen of te beëindigen. Deze wet is op 1 maart 2021 verlengd en geldt tot 1 juni 2021.

Ondanks kleine verruimingen blijven we met elkaar in lockdown tot 16 maart 2021. De avondklok wordt verlengd tot en met 15 maart 04.30 uur. Zoals ik al aangaf is de impact van de crisis groot. De sociale, maatschappelijke en economische effecten tellen na een jaar flink op. Dat besef ik mij ten zeerste. Om het coronavirus in te dammen handhaaf ik de opgelegde maatregelen strikt. Het overgrote deel van de inwoners en bezoekers van Noordwijk houden zich aan de opgelegde maatregelen. We hebben met elkaar kunnen genieten van sneeuw- en ijspret en lenteachtige temperaturen.

Toch heb ik vorige week vier keer een last onder dwangsom opgelegd aan horecaondernemers, omdat de regels omtrent takeaway niet conform werden nageleefd.

(Redactie BON: Een last onder dwangsom is een zogenaamde herstelsanctie. Dat houdt in dat de sanctie is gericht op het beëindigen van een bepaalde overtreding en de rechtmatige situatie te herstellen. Een dwangsom is dus géén boete en is ook als preventiemiddel een mogelijkheid wanneer er een onrechtmatige situatie dreigt. De dwangsom houdt in dat een bepaalde overtreding niet meer mag worden begaan of moet worden beëindigd. Wordt dat niet gedaan, dan wordt per tijdseenheid (bijvoorbeeld per dag), per afzonderlijke overtreding of in één keer een bedrag verbeurd verklaard. De overtreder moet dit bedrag betalen wanneer hij niet voldoet aan de voorwaarden van de last onder dwangsom.)

Vervolg brief: Naast het handhaven van de huidige maatregelen is ook het bieden van perspectief belangrijk. De gemeente bespreekt dit thema o.a. met de maatschappelijke alliantie. Binnen deze alliantie voert de gemeente sinds het begin van de coronacrisis regelmatig en intensief overleg met partners uit bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg, de cultuursector, de kerk, sport en ondernemers.

Niet alleen worden de voorgenomen maatregelen besproken, ook komen de perspectieven, uitdagingen en zorgen aan de orde. De deelnemers monitoren wat er leeft, informeren elkaar vroegtijdig en vragen elkaar om raad. De uitkomsten van de maatschappelijke alliantie zijn erg belangrijk voor de te volgen koers en uitvoering van de corona­maatregelen. Ook draagt deze werkvorm bij aan het maatschappelijk draagvlak voor de COVID-aanpak.

Bij de laatste bijeenkomst op 24 februari 2021 werd met elkaar van gedachten gewisseld over een verantwoorde opening van sectoren als horeca, retail, verenigingen/evenementen en onderwijs. Het was een inspirerende bijeenkomst.

Deze week wordt de vaccinatielocatie in het NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst opgeleverd aan de GGD. Dat is goed nieuws. De verwachting is dat begin april de eerste vaccins daadwerkelijk in een bovenarm gezet kunnen worden.

Op 8 maart 2021 zal opnieuw een persconferentie worden gegeven, waarbij wordt ingegaan op de vraag welke maatregelen er nodig zijn na 16 maart 2021. Laten we met elkaar de basisregels goed in acht nemen zodat deze kleine verruiming een start is van het verder openen van de samenleving.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de burgemeester van Noordwijk,

W.J.A. Verkleij

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.