10
feb
'21
Gemeente Noordwijk gaat voor aanschaf pand politiebureau.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Gemeente Noordwijk gaat voor aanschaf pand politiebureau.

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om akkoord te gaan met het voorlopig beschikbaar stellen van een krediet voor de aankoop en de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 waar nu het huidige politiebureau is gevestigd. De politie is voornemens het pand af te stoten en is met de gemeente in overleg om het pand aan de gemeente te verkopen.Na aankoop en verbouwing zal het pand bestemd gaan worden voor multifunctioneel gebruik....

Diverse organisaties hebben reeds verzoeken gedaan bij de gemeente omdat zij op zoek zijn naar ruimte die zij kunnen huren. In het gebouw kan maatwerk worden toegepast voor deze verzoeken. Tevens is er dan ruimte voor huisvesting voor de wijkagent, centrum Jeugd en Gezin en eerstelijns zorgpartners. Daarnaast zal de politie een deel van de ruimte terug gaan huren.

Bij akkoord komt er een krediet beschikbaar van € 1.185.000,- ten behoeve de aankoop van het pand aan de Duinwetering 101 en wordt er een voorlopig investeringskrediet beschikbaar gesteld ter hoogte van € 1.300.000,- voor de verbouwing en het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen van het pand.