01
feb
'21
Northgo College geeft eindexamenleerlingen de ruimte.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Northgo College geeft eindexamenleerlingen de ruimte.

Vanwege het Covid-virus is het onderwijs het afgelopen jaar geconfronteerd met steeds wisselende maatregelen. Waar de eindexamenleerlingen ondanks de lockdown, aanvankelijk nog ‘gewoon’ les konden krijgen op school, moeten ook zij nu weer 1,5 meter afstand houden. In de reguliere klaslokalen...

is dat onmogelijk. Met inachtneming van de 1.5 meter-maatregel passen er slechts 8 tot 12 leerlingen in een lokaal. Dus wordt er wederom een beroep gedaan op het improvisatievermogen van de school. Een blik in en om de school biedt de oplossingen die de leerlingen letterlijk de ruimte geven.

Dankzij de goede samenwerking met het Sportbedrijf van de Gemeente Noordwijk, zijn de naast de school gelegen sporthallen ingericht en opgesplitst in leslokalen voor de grote groep havoleerlingen. Tot en met vrijdag 29 januari dienden de sporthallen ook al als alternatieve locatie voor de toetsweek voor alle bovenbouwklassen.

‘Natuurlijk helpen wij onze ‘buurman’ als dat nodig is!’ Aldus Bas van den Berg, manager van Sportbedrijf Noordwijk. ‘De leerlingen die nu eindexamen doen zien wij al zo’n 5 tot 6 jaar wekelijks een aantal keer bij ons binnen lopen voor hun sportlessen. Het is vanzelfsprekend dat wij helpen om onze mooie accommodatie, die momenteel leeg staat, geschikt te maken voor hun lessen’. De school is op haar beurt erg blij met de samenwerking. ‘Het sportbedrijf en VV Noordwijk hebben ons vorig jaar al enorm geholpen om onze diploma-uitreiking tot een groot succes te maken. Ook nu is het weer hartverwarmend om te zien hoe goed deze samenwerking is’. Aldus Johan van der Plas, directeur/bestuurder van de school.

MAVO en VWO

De mavoleerlingen krijgen vanaf deze week les in de aula en in de pauzeruimte van de brugklassers. De vwo-leerlingen hebben les in het eigen auditorium van de school en in de ruime biologielokalen.

Organisatie

‘Al met al weer een hele organisatie’ noemt Johan van der Plas de omschakeling naar de bijzondere leslokalen. ‘Natuurlijk is het niet ideaal. Bestuur en schoolleiding hebben opnieuw een beroep moeten doen op de flexibiliteit van het hele team. En zowel de leerlingen als de docenten zullen moeten wennen aan deze andere omgeving. Maar ik kan niet benadrukken hoe belangrijk de persoonlijke interactie tussen docent en leerling is. Dit geldt voor alle leerlingen, waarvan het merendeel helaas nog les op afstand krijgt. Maar voor de eindexamenleerlingen, die al een jaar in deze grillige situatie les krijgen begint de tijd te dringen. Zij zetten in deze periode de eindsprint in richting het centrale eindexamen dat in mei op het programma staat. Persoonlijk contact tussen docent en leerling is hard nodig om zicht te houden op hoe de leerlingen ervoor staan en samen te werken aan het einddoel: het middelbare schooldiploma.’