Datum: 29-07-2021 - 11:33
31
jan
'21
Fractie Bruisend Noordwijk stelt vragen aan college over: Hondenbelasting (uitslag poll).
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Fractie Bruisend Noordwijk stelt vragen aan college over: Hondenbelasting (uitslag poll).

Fractie Bruisend Noordwijk: In het coalitieakkoord 2019-2022 van het college worden enkele speerpunten benoemd, die raken aan het onderwerp 'hondenbelasting' en wel: Bladzijde 16, punt 10: De gemeente is diervriendelijk. Er wordt lokaal dierenwelzijnsbeleid ontwikkeld. Bladzijde 21, punt 9: Wij hebben het voornemen om in deze coalitieperiode de hondenbelasting af te bouwen...

In dat verband wil de fractie van Bruisend Noordwijk verwijzen naar een overzicht van het CBS blijkt, dat gemeenten die nog hondenbelasting heffen de laatste jaren sterk daalt in aantal. In 2005 werd deze belasting nog geheven in 71% van alle gemeentes, in 2020 was dat gedaald tot 54%.

Om de meningen van inwoners in onze gemeente te peilen, heeft de fractie een Poll georganiseerd via de sociale media en wel via de eigen groepsapp “LAAT NOORDWIJK BRUISEN”. De Poll heeft open gestaan vanaf 13 januari tot heden.

Op de centrale vraagstelling “hondenbelasting in Noordwijk houdt de gemoederen bezig...handhaven of afschaffen?” werd in meerderheid (89 stemmen) gestemd voor afschaffing: 84% van de respondenten blijkt voor afschaffing.

Voor een goed begrip volgen onderstaand (samengevat) enkele reacties:
- Ik heb hondenbelasting altijd een raar iets gevonden. Er is ook geen paardenbelasting of kattenbelasting (ondanks dat paarden ook aardig wat kunnen achterlaten op straat).

- Er zijn genoeg eigenaren die netjes alles opruimen. Het is niet redelijk dat de eigenaren die alles wel netjes opruimen voor de kosten moeten opdraaien. Met andere woorden: boete op niet opruimen omhoog, en uiteraard beter handhaven.

- Volgens mij is hondenbelasting ooit ingevoerd omdat je je hond voor je kon laten werken. Ze trokken karren. Dat doen ze al heel lang niet meer. Nu gaat het om de prullenbakken die er overal staan. En uitlaatstroken. Alleen wil Noordwijk alles gelijk trekken nu. Tja... En dan wel belasting vragen. Tenzij ze het willen gaan inzetten op handhaving. Maar dat vermoed ik niet. Dus afschaffen die handel.

- Nu staat het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer; www.stophondenbelasting.wordpress.com

- Noordwijk is bijna de duurste gemeente voor wat betreft de hondenbelasting. Zoals je weet heeft deze belasting NIKS met honden te maken. Opbrengst gaat naar de algemene middelen en zorgt dat niet-hondenbezitters oneerlijk worden bevoordeeld. Die dragen nu minder bij aan de kosten dan hondenbezitters. Wanneer gaat de politiek de burger eerlijk en open informeren over deze belasting?

- In wijk Zeeburg ligt er amper poep op straat. Trap soms in een diarree-drol van een andere hond in het gras, maar dat kan je toch niet opruimen. De vuilnisbakken moeten toch leeg, dus dat wagentje rijdt al.

- Hondenbelasting is ooit ingevoerd toen het trekdieren waren, nu zijn het gezelschapsdieren en dus een melkkoe geworden voor geldbeluste ambtenaren, altijd een doorn in mijn oog, want geen enkel ander huisdier wordt belast, alleen de hondeneigenaren die dan ook nog meestal zelf de stront opruimen, wat je van paarden en katten in de wijk niet kan zeggen.

Vragen
Vraag 1. Is er al sprake van een lokaal dierenwelzijnsbeleid en zo nee, worden daar dan stappen in gezet?

Vraag 2. In hoeverre zijn er al stappen gezet of voorbereidingen getroffen om te komen tot een geleidelijke afbouw van de hondenbelasting in deze coalitieperiode?

Vraag 3. Kan er een overzicht worden gegeven van kosten en baten met betrekking tot de hondenbelasting?

Vraag 4. Wat zijn daarbij in het bijzonder de perceptiekosten (inning en controle, zowel fysiek als administratief).

Vraag 5. Wat zijn daarbij de bruto- en netto-opbrengsten?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.