Datum: 07-12-2022 - 03:51
25
jan
'21
Inwoners Offem Zuid starten petitie voor behoud van de ondergrondse afvalcontainers.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Inwoners Offem Zuid starten petitie voor behoud van de ondergrondse afvalcontainers.

Bewoners van Offem Zuid maken bezwaar tegen de plannen van de gemeente om de ondergrondse containers te vervangen voor minicontainers. Dat het één en ander niet goed ging m.b.t. de slechte afvalscheiding ten tijde dat, fase 1 in aanbouw was, is de schuld van de gemeente zelf geven bewoners aan. Er zijn momenten geweest...

dat er veel te veel bewoners gebruik moesten maken van 1 operationele ondergrondse container, omdat de bestrating niet op tijd in orde was. Daarnaast is de container aan de Kostverloren veel later geplaatst omdat er bezwaar was gemaakt. Het bezwaar van de bewoners was niet tegen de komst van de ondergrondse container maar de positie waar deze geplaatst zou worden.

Ook de openstelling van de ondergrondse container aan de Schiewei heeft heel lang geduurd omdat deze container op nog op te leveren terrein stond (achter het bouwterrein hek).

Er zijn langere periodes geweest dat te veel huishoudens gebruik moesten maken van 1 container. Ook het niet investeren in ondergrondse papier/plastic en glascontainers is een gemiste kans. Evenals de gebrekkige communicatie, om de bewoners op het juiste spoor te zetten zodat het afval in de juiste containers komt.

Daarnaast geven de bewoners aan dat er nooit gecommuniceerd is dat de plaatsing van de ondergrondse containers een proef betreft. Er is verder nooit een moment geweest, waarop duidelijk is gemaakt dat deze containers worden weggehaald bij slechte afval scheiding. Daarbij komt dat er pas vanaf januari 2021 gft apart word opgehaald. Hoe kan er dan gemonitord worden vanaf november 2020.

De bewoners zijn dan ook benieuwd waarom de proef als mislukt beschouwd wordt, het niet plaatsen van de eerder genoemde papier/plastic en glascontainers hadden een verschil kunnen maken,

Ondergrondse containers verhogen de kwaliteit en leefbaarheid in de openbare ruimte. Ook voorkomen ze de ergernis van te vroeg en/of te laat binnen gehaalde containers.

Bij de rubriek afval, onder punt 2 valt te lezen, dat de voorkeur wordt gegeven aan centrale ondergrondse containers in plaats van bakken. De grote vraag is, wat is de werkelijke reden dat een ambtenaar/projectleider de klok weer terug draait en de bewoners weer aan de minicontainer wil hebben.

In de debatraad van dinsdag 26 januari aanstaande zullen er door raadslid Kim van Eeden van Lijst Salman een aantal vragen gesteld worden over de ondergrondse afvalcontainers:

1: Op het moment dat de 113 huizen in fasen werden opgeleverd zijn er momenten geweest dat er wel 80 huishoudens gebruik moesten maken van 1 container, omdat er nog geen bestrating lag. Vindt u het dan redelijk dat u het afvalscheidings-gedrag hebt beoordeeld op een moment dat niet representatief is voor de echte situatie?
2: Waarom geeft u de inwoners geen extra tijd en een eerlijke kans om hun afvalinzameling gedrag met elkaar te verbeteren? Ik heb al begrepen dat ze een groepsapp hebben aangemaakt om het gezamenlijk op te pakken omdat ook zij liever ondergrondse containers zien dan bakken naast het huis.

Inwoners van de nieuwbouwwijk Offem Zuid zijn daarom een petitie gestart voor het behoud van de ondergrondse afvalcontainers met daarin de volgende punten:

-De bewoners en toekomstige bewoners van Offem Zuid fase 1 en 2 hebben geconstateerd dat bij de aankoop van de woning de bewoners niet op de hoogte zijn gebracht dat de ondergrondse afvalcontainers op basis van een pilot in de wijk zijn geplaatst.

-Dat de gemeente voornemens is over te willen stappen op mini of afvalrolcontainers voor ieder huishouden

-Dat er geen rekening is gehouden met een ruimte voor deze containers in de tuinen

-Dat de bewoners stank in de tuinen, overlast in de straten en openbare wegen wil voorkomen

en verzoeken

-Dat de gemeente de ondergrondse containers behoudt. Wij kunnen ons vinden in het verplaatsen van een ondergrondse container bij overlast (zoals bij Kostverloren)

-Dat de gemeente de uitstraling van de nieuwe wijk behoudt en ergernis van ongewenste rolcontainers en zwerfafval in de straten of openbare wegen voorkomt

-Dat de gemeente faciliteert met ondergrondse afvalbakken voor o.a. papier, plastic en glas

Wilt u meer weten over de petitie: Klik hier voor de petitie

Foto: Nieuwbouw-offemzuid.nl  

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.