Datum: 28-09-2021 - 09:36
04
jan
'21
PUUR stelt vragen inzake wijziging hondenbeleid gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

PUUR stelt vragen inzake wijziging hondenbeleid gemeente Noordwijk.

In de besluitenraad van 16 december 2020 is de Verordening hondenbelasting Noordwijk 2021 vastgesteld. In de besluitenraad van 24 november 2020 is de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld met daarin artikel 2:57 Honden. In beide verordeningen wordt niets gemeld over een wijziging...

in het hondenbeleid met nieuwe regels.

Informeren en communiceren is voor PUUR uitermate belangrijk.
De eigenaren van honden kregen op 18 december een brief in de bus dat twee weken later er een nieuw hondenbeleid van kracht zal zijn. In Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen waren er gebieden aangewezen (de zogenaamde uitlaatgebieden) waar een hondenuitlater de uitwerpselen mocht laten liggen. In het grootste gedeelte van de beide kernen is een terechte opruimplicht, maar met het nieuwe beleid worden er helemaal geen locaties als uitlaatgebied geboden en blijft de hoge hondenbelasting wel gehandhaafd. Dit alles in het kader van het harmoniseren van regels vanwege de fusie.

Vragen:
1. Bent u het met ons eens dat het tijdig informeren en communiceren van veranderingen belangrijk is? Zo ja, waarom heeft het college de gemeenteraad niet ingelicht over de op handen zijnde wijziging van het hondenbeleid bij het vaststellen van de hondenbelasting noch bij het vaststellen van de APV? En waarom heeft u de hondenbezitter pas op 18 december geïnformeerd over een beleidswijziging die twee weken later in gaat. Irrelevant is hierbij de aangekondigde overgangstermijn.

2. Hoe legitimeert u de hoogte van de hondenbelasting nu er geen uitlaatfaciliteiten meer tegenover staan? (Noordwijk is nr. 4 op de lijst van duurste gemeenten voor hondenbelasting).

3. Wat is het bedrag dat uitgegeven werd aan het onderhouden van de uitlaatgebieden?

4. Er zijn In Noordwijk Binnen en Zee maar weinig (hondenpoep)afvalbakken. Bent u bereid er meer te plaatsen? Zo neen waarom niet?

5. De honden uitlaatplek is vaak een ontmoetingsplek voor hondenbezitters en hun baasjes waar het sociale contact wordt bevorderd. Realiseert u zich dat voor de eenzame medemens dit vaak een van de weinige contactmomenten is? Ook dit hoort bij een ‘Gelukkig leven” (zie uw raadsvoorstel “Gelukkig leven”). Hoe kijkt u hier tegen aan?

6. Betekent de nieuwe regel dat er dus in de gehele bebouwde kernen Noordwijk Binnen en Zee geen losloop gebieden meer voor honden zijn?

7. Uit de brief aan de inwoner begrijpen wij dat de nieuwe regel te maken heeft met de gemeentelijke fusie. Vindt u het terecht dat de hondenbezitters die in Noordwijk aan Zee en Binnen wonen nu moeten boeten voor het feit dat er in Noordwijkerhout en De Zilk geen honden uitlaatgebieden waren? Is dit naar uw idee wat de inwoner moet verstaan onder “Samen maken wij Noordwijk”? Graag een onderbouwd antwoord.

8. Waarom heeft u in Noordwijkerhout en De Zilk geen honden uitlaatgebieden gerealiseerd in plaats van ze op te heffen in Noordwijk Binnen en Zee?

Namens de fractie PUUR
Danielle Brink-Musters

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.