Datum: 27-07-2021 - 07:14
04
jan
'21
GroenLinks stelt vragen aan college inzake regelgeving participatiewet.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

GroenLinks stelt vragen aan college inzake regelgeving participatiewet.

Naar aanleiding van berichten in de landelijke media over de zaak waarin een vrouw uit de gemeente Wijdemeren vanwege strikte toepassing van regelgeving inzake de participatiewet is veroordeeld tot het betalen van een vordering van €7000,- voor de ontvangst van boodschappen voor levensonderhoud, heeft Groen Links een aantal vragen hierover ingediend bij het college...

De algemene teneur van het overgrote deel der reacties op deze kwestie is dat de menselijke maat bij, en de proportionaliteit van, de handhaving en sancties ver te zoeken is.

De fractie GroenLinks heeft de volgende vragen:

1. De ISD hanteert de ‘regels van de wet’ bij eventuele terugvordering van de waarde van het bedrag van giften aan cliënten van de ISD. Welke prioriteiten stelt de gemeente/ISD bij controle op de inlichtingenplicht en welke criteria worden daarbij door de gemeente/ISD gehanteerd als grond voor nader onderzoek naar mogelijk misbruik door een uitkeringsgerechtigde?

2. Deelt het college onze conclusie dat indien er volgens de gestelde prioriteiten geen reden is voor onderzoek tot terugvordering er in die gevallen ook geen noodzaak is om tot een dergelijke terugvordering over te gaan?

3. Is het college met ons van mening dat, mede in het licht van de actuele kennis over de gevolgen van, en maatschappelijke onrust over, rücksichtslos bureaucratisch handhaven en terugvorderen, te allen tijde de menselijke maat dient te worden gehanteerd bij eventueel onderzoek en dat dit in de prioritering van criteria voor  onderzoek tot uiting dient te komen?

4. Als de gemeente/ISD onder meer de ontvangst van boodschappen voor levensonderhoud en kleding beschouwt als inkomen wat zijn dan de criteria voor de meldingsplicht bij het ontvangen van giften in natura, hoe worden die criteria aan de betrokkenen gecommuniceerd en hoe wordt de waarde van giften van bijvoorbeeld tweedehands goederen vastgesteld?

5. Welke criteria hanteert de gemeente/ISD voor het zonder inlichtingenplicht ontvangen van boodschappen voor levensonderhoud, kleding en bijvoorbeeld tweedehandsgoederen? Wat kan en mag binnen het huidige beleid, zijn hier maximale bedragen aan verbonden, hoe wordt de waarde van dergelijke giften volgens, voor iedereen transparant te controleren en terug te vinden, objectieve criteria vastgesteld?

6. Kunt u een overzicht geven van vormen van ondersteuning aan cliënten van de ISD die met inlichtingenplicht kan worden ontvangen, zonder dat een korting op de uitkering zal plaatsvinden?

7. Zijn goederen van de voedselbank onderworpen aan de inlichtingenplicht, hoe wordt de waarde daarvan bepaald en gepubliceerd, en wordt de waarde van die goederen wel of niet ingevorderd op de uitkering? Indien dit terugvorderen in het geval van de voedselbank niet gebeurt, deelt het college dan onze conclusie dat, in het kader van billijkheid, rechtsgelijkheid en de ‘zorgzame samenleving’, indien een cliënt van de ISD geen gebruik maakt van de voedselbank deze boodschappen voor een zelfde waarde ook op andere wijze mogen worden geschonken door, bijvoorbeeld, naaste familie?

8. In hun berichtgeving over de participatiewet roepen gemeente en ISD op tot anonieme melding van mogelijke fraude waarbij die anonimiteit een eenvoudige mogelijkheid tot rancuneuze, ongerechtvaardigde meldingen creëert en de eerdergenoemde menselijke maat eenvoudig uit het oog kan worden verloren. Om die menselijke maat en de proportionaliteit van deze methode te kunnen monitoren en beoordelen verzoeken wij het college ons de volgende gegevens te verstrekken: hoeveel anonieme meldingen ontvangt de ISD/gemeente jaarlijks betreffende de gemeente Noordwijk, in hoeveel gevallen leidt dit tot nader onderzoek, in hoeveel gevallen leidt dit tot daadwerkelijke constatering van fraude, wat zijn de kosten van dergelijk onderzoek door gemeente, ISD en hiervoor ingeschakelde externe partijen?

Louis Koppel
Fractievoorzitter GroenLinks Noordwijk

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.