28
dec
'20
Een klavertjevier betekent geluk: Raadsvoorstel 'Gelukkig Leven' met 25 actiepunten.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Een klavertjevier betekent geluk: Raadsvoorstel 'Gelukkig Leven' met 25 actiepunten.

Het college vraagt de gemeenteraad om het nieuwe werkstuk 'Gelukkig leven; welzijnsbeleid 2021-2024' vast te stellen. Het bevat 25 actiepunten die direct ingezet kunnen worden. Het college vraagt de raad het nieuwe welzijnsbeleid vast te stellen. En ook om geld voor de uitvoering beschikbaar te stellen. De raad behandelt het voorstel begin volgend jaar....

Zegt de raad 'Ja' dan zijn de verschillen in het welzijnswerk tussen de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gelijkgetrokken. Een gemeente, een beleid, gelijke regels en een zelfde aanpak van het welzijnswerk.

Het leven verandert
Het nieuwe beleid houdt rekening met hoe het leven in onze mooie dorpen verandert. Meer oude mensen zorgen ervoor dat zorgkosten stijgen. Ook wonen ze veel langer thuis. Om goed om te gaan met deze veranderingen is er de aanpak vernieuwd. Het geluk van onze inwoners staat centraal.

Visie en ambitie
In het stuk 'Gelukkig leven; welzijnsbeleid 2021-2024' staat de visie van de gemeente. Hoe je het welzijnswerk het beste uitvoert. Er is samengewerkt. De gemeente betrok inwoners via deze website. Ook de Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk gaf zijn mening. Hun advies vind je hieronder.

Gelukkig oud worden
De gemeente wil een paar dingen heel graag. Zet zich in voor een betrokken samenleving. Waarin iedereen mee kan doen. Het prettig samenleven is. En waar je gelukkig oud kunt worden. Er zijn 4 speerpunten. Slim vormgegeven in een klavertjevier. Ze zijn belangrijk. Geven richting. De 4 speerpunten:

het verbinden van mensen
-hen stimuleren tot actief bijdragen aan hun omgeving
-de ondersteuning van kwetsbare personen en
-het bevorderen van regie over het leven.

25 acties klaar om ingezet te worden
De speerpunten komen niet uit de lucht vallen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit de belangrijkste zaken zijn die bijdragen aan een gelukkig leven. Per speerpunt worden activiteiten en projecten gestart. In totaal 25 acties. De gemeente en de partijen waarmee ze samenwerkt kunnen meteen aan de slag.

Lees ook:

Raadsvoorstel Gelukkig leven; welzijnsbeleid 2021-2024
Nota Gelukkig leven; welzijnsbeleid 2021-2024
Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk Advies over Gelukkig leven

Nu je hier toch bent
Nu je hier toch bent. Vind je het leuk om mee te denken, ideeën aan te dragen, initiatieven verder te brengen en bij te dragen aan een fijn Noordwijk? Geef je dan op voor Samen Noordwijk.