Datum: 02-03-2021 - 23:36
16
dec
'20
Politieteams Duin- en Bollenstreek van 3 naar 2 teams, Noordwijkerhout en De Zilk samen in team met Noordwijk en Katwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Politieteams Duin- en Bollenstreek van 3 naar 2 teams, Noordwijkerhout en De Zilk samen in team met Noordwijk en Katwijk.

Burgemeester Verkleij heeft de brief 'politieteamgrenzen Bollenteams' doorgestuurd naar de gemeenteraad van Noordwijk. In de brief wordt nader ingegaan op de stand van zaken van de transitie in februari 2021 van drie naar twee politieteams in de Duin- en Bollenstreek. Waarbij het ene politieteam gaat bestaan uit de gemeenten Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk en Katwijk....

Het andere politieteam gaat aan de slag voor de gemeenten Teylingen, Lisse en Hillegom. 

In het werkgebied van de huidige 3 politieteams Katwijk, Noordwijk-Teylingen en Bollenstreek-Noord (Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en De Zilk) kwam een aantal ontwikkelingen samen die invloed hebben op de teamgrenzen en de huisvesting van de politieteams. Het gaat om:
1) De fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en de intensieve samenwerking tussen Hillegom, Lisse en Teylingen (HTL).
2) De ervaring over het functioneren van de drie betrokken basisteams en enkele landelijke onderzoeken naar het functioneren van basisteams waarbij ook is gekeken naar de ideale grootte van een team.
3) Het politie-interne Huisvestingsplan Eenheid Den Haag 2017-2025.

1) Gemeentelijke samenwerking en fusie
Noordwijk en Noordwijkerhout/De Zilk zijn per 1 januari 2019 gefuseerd en Hillegom, Lisse en Teylingen werken steeds meer samen en hebben hun ambtelijke organisaties per 1 januari 2017 samengevoegd. De nieuwe fusiegemeente Noordwijk ligt nu deels in het politieteam Noordwijk-Teylingen en deels in het politieteam Bollenstreek Noord.

Beide politieteams hebben naast een stuk van de fusiegemeente Noordwijk ook 1 of meerdere andere gemeenten binnen de teamgrenzen. De gezamenlijke ambtelijke organisatie van Hillegom, Lisse en Teylingen heeft ook te maken met twee politieteams.

Het uitgangspunt bij het vaststellen van politieteamgrenzen is dat deze zoveel mogelijk overeenkomen met gemeentelijke grenzen. Dat maakt samenwerking makkelijker en is duidelijker voor de inwoners van het gebied.

2) Functioneren basisteams
Het inrichtingsplan Nationale Politie (2012) beschrijft het basisteam als het fundament voor de lokaal verankerde basispolitiezorg. De formatie van een basisteam ligt in principe tussen de 60 en 200 fte. Daarmee wordt zeker gesteld dat het team over voldoende operationele slagkracht beschikt en in staat is alle kerntaken van het politiewerk grotendeels zelfstandig uit te voeren.

De robuustheid van elk basisteam waarborgt de basisbeschikbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie. Na enkele jaren praktijkervaring blijken op veel plekken in het land teams aan de onderkant (60fte) tegen problemen aan te lopen. Ook in de Duin en Bollenstreek blijkt het in de praktijk regelmatig moeilijk voldoende operationele slagkracht te organiseren en zelfstandig de kerntaken uit te voeren.

3) Huisvestingsplan
Bij de start van de Nationale Politie in 2013 is op het gebied van de huisvesting een besparingsopgave van opgelegd. Het Huisvestingsplan Eenheid Den Haag is een verkenning van mogelijke (verdere) aanpassingen in de huisvesting die bijdragen aan de realisatie van de besparingen. Voor de Duin en Bollenstreek wordt voorgesteld terug te gaan van drie naar twee teambureaus.

Van drie naar twee teams
Dit heeft geleid tot het voorstel de huidige drie politieteams samen te laten gaan tot twee nieuwe teams. Eén team met als werkgebied de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen met het huidige bureau in Lisse als teambureau. Eén team met als werkgebied de gemeenten Noordwijk (incl het voormalige Noordwijkerhout/De Zilk) en Katwijk met het huidige bureau in Katwijk als teambureau.

Het huidige teambureau Noordwijk-Teylingen dat in Noordwijk staat zal niet meer als teambureau fungeren. Wel zal er een (kleinere) passende politie-locatie met publieksfunctie blijven in Noordwijk. 

Deze indeling sluit het beste aan bij de nieuwe gemeentelijke grenzen en huidige samenwerkingsverbanden en levert daarnaast twee zo gelijkwaardig mogelijke teams op. Bij deze indeling ontstaan twee teams met aanzienlijk meer operationele slagkracht dan in de huidige situatie. Dat ontstaat doordat de teams groter zijn maar ook doordat bij een fusie extra uitvoeringscapaciteit vrijgespeeld kan worden door het verminderen van het aantal leidinggevende en coördinerende taken.

Het teambureau Noordwijk-Teylingen dat in Noordwijk staat zal niet meer als teambureau fungeren maar de politie blijft met een passend politiebureau aanwezig in Noordwijk. Voorlopig zal dat op de huidige locatie aan de Duinwateringweg zijn. Politie en gemeente Noordwijk zijn in gesprek over het toekomstig gebruik van deze locatie.

Voor burgers blijft er de gelegenheid tot het doen van aangifte, het voeren van een gesprek of het verkrijgen van informatie. Daarnaast vinden de wijkagenten Noordwijk op deze locatie hun werkplek en is er ruimte om politiemedewerkers die in Noordwijk werk doen een flexibele werkplek te bieden. 

De andere bureaus, inclusief de politie locaties in gemeentehuizen en op het strand, blijven behouden. Het is daardoor gemiddeld voor inwoners van het gebied niet verder weg naar een politie-locatie. Hoewel voor sommige inwoners de locatie van het teambureau dat voor hun gebied verantwoordelijk is veranderd kunnen ze net als nu op elk bureau terecht voor bijvoorbeeld een aangifte.

Teamchefs
Voor het team Katwijk-Noordwijk is de heer Koot per 1 februari 2021 benoemd als teamchef. Hij is nu teamchef van het team Katwijk. Voor het team Hillegom-Lisse-Teylingen is dat de heer Woppenkamp. Hij is nu teamchef van het team Noordwijk-Teylingen. De laatste (waarnemend) teamchef van het team Bollenstreek Noord is enige tijd geleden aangesteld als teamchef Leiden Midden. Haar plek wordt sinds die tijd al waargenomen door de heer Woppenkamp.

Klik hier voor de gehele brief met informatie.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.