19
nov
'20
Gemeente Noordwijk stelt 50.000 euro beschikbaar voor nieuwbouw Wakersduin/Zeehonk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Gemeente Noordwijk stelt 50.000 euro beschikbaar voor nieuwbouw Wakersduin/Zeehonk.

De gemeenteraad heeft het verzoek van het college aangenomen en besloten om een definitief ontwerp voor de vervangende nieuwbouw voor basisschool Wakersduin uit te gaan werken, inclusief een kinderopvangvoorziening.....

De basisscholen Wakersduin en Zeehonk gaan fuseren. Door teruglopende leerlingaantallen heeft het schoolbestuur van Sophia Scholen (waar beide scholen onder vallen) daartoe besloten.

De nieuwbouw zal op basis van bijna energieneutraal gaan plaatsvinden. Het college heeft aan de raad gevraagd een voorbereidingskrediet van 50.000 euro beschikbaar te stellen aan het schoolbestuur. Deze kosten worden gedekt uit het onderwijshuisvestingsbudget.

Met het krediet kan een investeringsplan worden opgesteld.