Datum: 27-07-2021 - 08:09
14
nov
'20
Motie ‘Zonnepanelen boven parkeerterreinen’ is door de raad aangenomen.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Motie ‘Zonnepanelen boven parkeerterreinen’ is door de raad aangenomen.

Op 26 mei 2020 riepen de fracties van NZ lokaal en Doen tijdens de raadsvergadering op om te onderzoeken of het mogelijk is parkeerterreinen in onze gemeente die geschikt zijn te overkappen met zonnepanelen. Dit gebeurt ook al in Bloemendaal. Het voordeel is dat een dergelijke opwek...

ook vele huishoudens van elektriciteit kan voorzien. Bovendien kunnen hier elektrische auto’s en fietsen worden opgeladen met lokaal opgewekte groene stroom Mogelijk zou gebruikt kunnen worden gemaakt van de stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE), die dit jaar op 1 oktober sluit.

Diverse woordvoerders gaven toen aan dat de motie te vroeg kwam. In de volgende raadsvergadering zou gesproken worden over de Regionale Energie Strategie, waar het onderwerp goed in paste. Ze riepen dan ook op om de motie aan te houden tot deze bespreking. Wethouder Van den Berg liet in zijn reactie weten dat dit soort voorstellen een langer proces nodig hebben, omdat het nieuw beleid zou zijn voor de gemeente. Ook na 1 oktober zijn er andere stimuleringsregelingen beschikbaar.

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2020 is de motie ‘Zonnepanelen boven parkeerterreinen’ door de raad aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen de mogelijkheden te onderzoeken voor het plaatsen van zonnepanelen boven Noordwijkse parkeerterreinen, te beginnen met de parkeerplaats aan de Langevelderslag.

In de achterliggende periode is gebleken dat de situatie bij Langevelderslag complex is omdat de gemeente geen eigenaar is. Wel is gebleken dat verschillende partijen geïnteresseerd zijn om dit parkeerterrein te overkappen met zonnepanelen. Voor de selectie van een partij zal een aanbesteding moeten worden uitgeschreven.

Het college heeft onlangs de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de motie Zonnepanelen boven parkeerterreinen.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.