Datum: 25-09-2021 - 23:34
13
nov
'20
Fractie CDA krijgt antwoord op vragen over de Noordwijkse Reddingsbrigade.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Fractie CDA krijgt antwoord op vragen over de Noordwijkse Reddingsbrigade.

Op vrijdag 25 september hebben enkele fractieleden van het CDA een werkbezoek gebracht aan de Noordwijkse Reddingsbrigade. Een indrukwekkende vereniging met super vrijwilligers en een net zo’n indrukwekkende geschiedenis. Afgelopen zomerseizoen was een pittige voor de reddingsbrigade. Door muien e.d. en eigenwijze badgasten...

hebben de vrijwilligers van de reddingsbrigade het soms erg druk gehad. Ook constateert men al een tijdje dat er meer mensen zijn die minder goed kunnen zwemmen wat ook voor de nodige problemen zorgt. Naar aanleiding van het bezoek had de fractie enkele vragen.

Vraag 1: In het verleden bekostigde de gemeente het zwemdiploma voor kinderen die in groep 7 of 8 zaten wanneer deze kinderen er dan nog geen hadden. Is dat nog zo? Zo nee, waarom niet en wil het college dit overwegen?

Antwoord: In 2007 is het door de gemeente bekostigde school(diploma)zwemmen stopgezet. Daarvoor in de plaats is de zogenaamde “vangnetregeling” geïntroduceerd. Op grond van deze regeling komen leerlingen in groep vijf die nog niet over een zwemdiploma beschikken, in aanmerking voor een gemeentelijke tegemoetkoming in de leskosten voor zwemdiploma A. In 2015 is het gemeentelijk aanbod vervolgens verrijkt met “natte gymnastiek” voor de groepen 7 en 8. Het gaat hier om leerlingen met een zwemdiploma: dit lesaanbod is gericht op het behoud van de zwemvaardigheid. Daarnaast is in Noordwijk het Jeugdfonds Sport en Cultuur actief. Dit fonds stelt op jaarbasis € 450,- beschikbaar voor deelname aan sport- en zwemactiviteiten, waaronder diplomazwemmen. De doelgroep van het Fonds is 4 tot 18 jaar.

Vraag 2: De strandpolitie is van groot belang voor de veiligheid op het strand. Ook is de samenwerking met de reddingsbrigade altijd goed. De reddingsbrigade is echter een hulpverlenende instantie en dus geen handhavende instantie. Voor handhaving blijft strandpolitie noodzakelijk.

Kan het college aangeven of er in het hoogseizoen strandpolitie aanwezig blijft in Noordwijk? Zo niet, waarom niet?

Antwoord: Wij zijn het met u eens dat de strandpolitie van belang is voor de veiligheid op het strand. De inzet van de strandpolitie betreft een beheers aangelegenheid van de politie. Op dit moment wordt de inzet van de strandpolitie van het afgelopen seizoen geëvalueerd. De verwachting is dat de strandpolitie ook in de zomer van 2021 aanwezig zal zijn op en/of rondom de kust en op dezelfde wijze wordt ingezet als afgelopen zomer. Begin 2021 zullen wij u hierover nader informeren.

Vraag 3: Binnenkort neemt de reddingsbrigade hun nieuwe onderkomen en reddingspost in gebruik bij Huis ter Duin. Nu parkeren veel vrijwilligers bij het onderkomen aan de Bosweg op eigen terrein. In de toekomst moeten deze vrijwilligers ook gratis kunnen parkeren in de buurt van de nieuwe reddingspost vinden wij. Is het college het met het CDA eens dat hier een goede regeling voor moet komen? Is er al zicht op een regeling? Wil het college dit verder toelichten?

Antwoord: Het college is bezig met het uitwerken van een oplossing hiervoor. Hiervoor wordt in overleg getreden met de NRB.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.