Datum: 19-09-2021 - 18:12
03
nov
'20
FNV Bollenstreek vraagt steun aan gemeente Noordwijk voor minima.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

FNV Bollenstreek vraagt steun aan gemeente Noordwijk voor minima.

FNV Bollenstreek maakt zich zorgen over de extra kosten voor minima in deze coronatijd. Zij vragen aan de gemeente Noordwijk aandacht hiervoor. Voor mensen met een kleine portemonnee is het leven door velerlei oorzaken duurder geworden. Het verlies van werk en daaraan inherent het inkomen, het moeten laten bezorgen van de boodschappen bij ziekte,...

aanschaffen van mondkapjes etc. Daarbovenop komen nog een aantal extra zorgkosten die verband houden met de coronacrisis.

Door de coronacrisis zijn de afgelopen periode ziekenhuisbehandelingen van honderdduizenden patiënten uitgesteld. Deze patiënten gaan daardoor mogelijk extra betalen. Dat komt omdat in sommige gevallen het eigen risico van zowel 2019 als 2020 wordt aangesproken. Het DBC is aangemaakt in 2019 en blijft maar 6 maanden geldig. Als je dus niet binnen die 6 maanden met de behandeling klaar bent, dan wordt er nu in 2020 een nieuwe DBC aangemaakt en wederom op je eigen risico geboekt.

De Armoede Coalitie (FNV is hier onderdeel van) heeft het kabinet verzocht om mensen die rondom het minimuminkomen verkeren, uit te zonderen van het betalen van het eigen risico. Helaas wil het kabinet hier geen gehoor aan geven. De FNV vraagt nu om in de raad hier aandacht voor te vragen en wellicht een regeling hiervoor vanuit de Bijzondere Bijstand in te regelen, in het geval mensen hierdoor in de problemen komen.

Op veel plekken moeten burgers mondkapjes dragen.

Een mondkapje kost circa 1 euro per stuk. Dat betekent zeker 30 euro per maand per persoon (Gemiddeld gebruik wordt zelfs op 2 of 3 per dag geschat). Mensen op of rond het minimum hebben het financieel al extra zwaar nu en deze extra kostenpost kan daar niet bij. Het is bovendien in ons aller belang dat de mondkapjes gedragen worden om verdere besmettingen te voorkomen.

Graag zou de FNV zien dat de gemeente de mogelijkheid bekijkt om een financiële vergoeding beschikbaar stellen voor de mondkapjes voor minima vanuit bijvoorbeeld de bijzondere bijstand, maar liever nog een algemene tijdelijke regeling. Of desnoods alle minima 5 stoffen, uitwasbare mondkapjes te schenken. Dat zou heel veel mensen wat lucht geven.

Inmiddels is op 12 oktober 2020 een motie aangenomen in de Tweede Kamer over het beschikbaar stellen van de mondkapjes aan mensen met een smalle beurs.

In zijn brief van 13 oktober geeft staatssecretaris Van ’t Wout aan, dat hij de uitvoering hiervan aan gemeenten overlaat. Inmiddels zijn veel gemeenten hiermee aan de slag gegaan.

De meeste stoffen en uitwasbare mondkapjes worden vaak gedistribueerd via de voedselbank, fondsen of andere maatschappelijke partners van de gemeenten.

Er zijn ook gemeenten die de mondkapjes naar de voor hen bekende minima versturen. De enigszins omslachtige procedure voor bijzondere bijstand kan op die manier voorkomen worden.

De FNV realiseert zich terdege, dat ook de gemeente Noordwijk financieel gezien nu een moeilijke tijd tegemoet gaat. Toch hopen ze dat er hier aandacht aan geschonken kan worden, zeker gezien het feit dat er nu een motie hieromtrent is aangenomen in de Tweede Kamer.

Aldus: Lokaal FNV Bollenstreek Rien Arrachart - Voorzitter

 

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.