Datum: 30-06-2022 - 05:38
30
okt
'20
College beantwoordt vragen Fractie NZLokaal over handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond (update: 2 brandbrieven)
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers

College beantwoordt vragen Fractie NZLokaal over handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond (update: 2 brandbrieven)

Fractie NZLokaal: De ODWH is namens het college gestart met het project om oneigenlijk gebruik van bollengrond aan te pakken. Uit reacties in de media (Klik hier voor het artikel ‘petitie behouden paardenweitjes en volkstuinen’)  en rechtstreeks aan onze fractie maken wij op dat er veel onbegrip is voor dit project....

Gelet op de schaarse ruimte in onze gemeente is de fractie van NZLokaal van mening dat handhaving van beleid belangrijk is voor een goede ruimtelijke ordening. Uit de reacties blijkt dat strijdig gebruik in sommige gevallen gedurende tientallen jaren niet is aangepakt. Dit keuren wij af, tegelijkertijd is dat voor ons geen reden om de strijdige situaties nog langer op zijn beloop te laten als handhaving wenselijk of noodzakelijk is.

Een ander aspect van deze zaak is de manier waarop met de eigenaren van percelen wordt gecommuniceerd over de handhaving van het strijdig gebruik. Zo krijgen eigenaren brieven die vol staan met juridisch taalgebruik waar de ontvangers vaak weinig van begrijpen.

NZLokaal vindt het belangrijk dat er bij handhavingszaken mondeling contact wordt opgenomen met de eigenaren. En dat de brieven, naast een juridisch deel, ook een uitleg in heldere taal bevatten.

De fractie van NZLokaal heeft daarom de volgende vragen aan het college van de gemeente Noordwijk.

Vraag 1. Klopt het dat het strijdig gebruik van de bollengrond in sommige gevallen tientallen jaren niet is gehandhaafd, en zo ja: wat is daarvan de reden?

Vraag 2. Is het college bereid om de communicatie over de handhaving 'klantvriendelijker' te maken, en zo ja: op welke manier?

Antwoord wethouder Sjaak van den Berg: Waarom er afgelopen tientallen jaren niet is gehandhaafd kon de wethouder niet zo direct een antwoord opgeven. Hij is pas sinds 2019 verantwoordelijk wethouder op dit terrein en het betreft in al die jaren een omvangrijk dossier dat daar niet eensluidend iets over te zeggen is; aldus de wethouder.

Vorig jaar is het handhavingsproject Bollenstreek breed van start gegaan en daar doen alle gemeenten aan mee. Uit de reacties op de handhavingszaken heeft de wethouder ook gemerkt dat de uitvoering daarvan geregeld rauw op het dak valt bij de betrokkenen. Bij het uitgebreide traject die volgens een bepaalde lijn loopt, probeert men goed contact te houden met de eigenaar/betrokkenen. Eerst een schriftelijke vooraankondiging, vervolgens een controle op locatie en een gesprek die op een waarschuwing volgt.

De wethouder adviseert de betrokkenen ook om zich te laten bijstaan door iemand die de juridische taal in de correspondentie kan uitleggen. Het kan, in de formele brieven verzonden door de gemeente, helaas niet zonder deze juridische taal; geeft de wethouder aan. Op de vervolgvraag van mevrouw van der Vossen of er toch niet een bijsluiter met een heldere verklarende uitleg van de juridische taal bij gevoegd kan worden, gaf de wethouder aan daar naar te gaan kijken maar dat nog niet kon beloven.

De heer koppel van GroenLinks gaf nog in een reactie op dit onderwerp aan dat zijn fractie, het handhavingstraject door de ODWH en ook de discussie over de GOM, als bespreekstuk in een rondetafelgesprek wil gaan behandelen. De fractie van GroenLinks gaat een verzoek indienen om dit op de agenda te krijgen, wordt dus vervolgd.

Ondertussen zijn er naast de eerdere algemene brandbrief en petitie (zie link in eerste alinea) over dit onderwerp, nog twee individuele brandbrieven gestuurd aan het college, zie hieronder. 

* Brandbrief 1.

* Brandbrief 2.

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.