19
okt
'20
Burgemeester schrijft brief aan raad inzake stand van zaken maatregelen bestrijding coronavirus.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Burgemeester schrijft brief aan raad inzake stand van zaken maatregelen bestrijding coronavirus.

De tweede golf van het coronavirus is een feit. Voor heel Nederland is een gedeeltelijke lockdown afgekondigd. Ook in Noordwijk nemen we de maatregelen die daarbij horen. In deze brief neem ik u mee in de nieuwe regels en enkele overige ontwikkelingen in de coronacrisis. Zoals ik in mijn laatste brief van 18 september aan u heb aangegeven, houd ik u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van het COVID-19 virus....

Routekaart Coronamaatregelen Rijk en 15e Noodverordening

Het risiconiveau is dusdanig hoog dat de Rijksoverheid meer regie heeft genomen. Het Rijk heeft een routekaart opgesteld, waarbij het voor verschillende risiconiveaus inzicht geeft in de maatregelen die daarbij worden genomen. Op dit moment is het risiconiveau ‘zeer ernstig’.

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op 14 oktober de 15e Noodverordening vastgesteld, waarin deze veelal landelijke maatregelen uit de routekaart een plek hebben gekregen. De regio Hollands Midden is één van de regio’s in Nederland waarbij de besmettingsgraad het hoogst is. De belangrijkste maatregelen zijn:

- Er op uit gaan: met maximaal 4 personen

- Thuisbezoek: maximaal 1 bezoek per dag, met 3 mensen van een ander huishouden

- Samenkomsten: alleen beperkt toegestaan, voor maximaal 30 personen met reservering en vaste zitplaats. Geen evenementen toegestaan

- De horeca wordt gesloten. Hotels zijn wel open voor logies en afhalen is toegestaan

- Geen sportwedstrijden. Bij trainingen maximaal 4 personen op 1.5 meter (uitzondering geldt voor jongeren tot en met 17 jaar). Sluiting kleedkamers en sportkantines

- Maximaal 100 personen binnen bij een uitvaart, en 250 buiten

- Geen koopavonden, behalve voor de verkoop van levensmiddelen

- Na 20:00 uur geen verkoop van alcohol en softdrugs. Na 20:00 uur een verbod op het bezit en nuttigen van alcohol en softdrugs in de openbare ruimte

Deze extra maatregelen zijn ingegaan op zondag 14 oktober 2020 om 22:00 uur.

Handhaving

De handhaving is de afgelopen periode goed verlopen. Onze (horeca)ondernemers hebben zich buitengewoon ingezet om te werken binnen de regels van de Noodverordening. Het zwaartepunt van de maatregelen ligt bij de horeca, en dat is voor hen niet eenvoudig. Hun inzet waarderen we zeer. Er zijn slechts enkele waarschuwingen gegeven. Ook is een enkele last op dwangsom uitgeschreven.

Daarnaast is, samen met de sportverenigingen, aandacht besteed aan de aanpassingen voor de verenigingen vanuit de nieuwe noodverordening. Deze werkwijze is als positief ervaren.

Maatschappelijke alliantie

De maatschappelijke alliantie is een denktank en partner in het bijdragen aan een oplossing voor actuele maatschappelijke problemen, waarbij de coronacrisis gespreksonderwerp nummer 1 is. Een werkgroep onderzoekt een social mediacampagne waarmee we jongeren bewust maken van de noodzaak om je te houden aan de maatregelen. Dit doen we mét jongeren, om aan te sluiten bij hun leefwereld.

Netwerkstrategie

Onze netwerkstrategie is erop gericht om met allerlei activiteiten de maatregelen om corona te bestrijden tot in de haarvaten van de samenleving te krijgen. Vanuit de gemeente is veelvuldig contact geweest met tal van stakeholders, zoals supermarkten, kappers, huisartsen, scholen en sportverenigingen. Deze aanpak wordt de komende tijd voortgezet.

Tot slot

De basisregels blijven van groot belang: was vaak de handen, houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, blijf bij klachten thuis en laat u testen. Werk thuis tenzij het niet anders kan. Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes, ook in de hal van het gemeentehuis.

Ik ben mij ervan bewust dat naleving veel van de inwoners en ondernemers vraagt en waardeer dan ook de inzet van een ieder.

Ook u als volksvertegenwoordiger kan helpen om de maatregelen in de haarvaten van de samenleving te krijgen. Samen staan we sterk, zeker in deze moeilijke tijd. Ik reken op u!

Hoogachtend,

de burgemeester van Noordwijk,

W.J.A. Verkleij