Datum: 20-09-2021 - 03:17
06
okt
'20
De Stichting Outdoor4Disabled (strandrups) wil nieuwe weg inslaan.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

De Stichting Outdoor4Disabled (strandrups) wil nieuwe weg inslaan.

De strandrups is veelvuldig onderwerp van discussie geweest met officiële instanties, in de media en op straat. Zelfs de minister heeft zich ermee bemoeid met de trieste uitkomst: de huidige strandrups mag niet meer rijden. De teleurstelling was groot bij onze gasten...

en zeker ook bij onze vrijwilligers die met grote inzet de afgelopen jaren zo velen een onvergetelijke dag hebben bezorgd.

Het doel blijft: mensen met een beperking een onvergetelijke dag bezorgen.

De ontgoocheling was er ook binnen het bestuur van de stichting. Vooral omdat er zo’n grote behoefte blijkt te zijn aan een initiatief zoals het onze, getuige de duizenden bezoekers die een rit met de strandrups hebben gemaakt in de afgelopen tien jaar. Juist nu in ‘coronatijd’ is een uitje moeilijk te realiseren en willen wij kijken wat wél kan. Nu en in de toekomst.

Op dit moment bespreken we een aantal initiatieven die voldoen aan de wensen van onze gasten én passen in het beleid van de overheid. We denken o.a. aan een eenpersoons voertuig dat met behulp van een vrijwilliger bestuurd kan worden of een wat groter voertuig dat op het strand kan rijden en voldoet aan de eisen van de wet. Op dit moment ontbreekt het ons echter aan de financiële middelen voor zo’n grote investering - ook dit is een uitdaging die we de komende tijd aan moeten gaan.

Naast een ander type voertuig denken we ook aan een eigen locatie op het strand van Noordwijk. De huidige plekken van de politiepost en reddingsbrigade komen vrij door nieuwbouw elders op het strand. Dit zou een unieke kans zijn om, samen met andere partijen, een ontmoetingsplek te maken voor mensen met een beperking die niet zelfstandig naar het strand kunnen gaan. Een pril idee dat we hebben voorgelegd aan het college van B&W en dat we samen met alle betrokken partners verder willen onderzoeken.

Zo blijft onze stichting zoeken naar wegen om het doel waar het allemaal mee is gestart te verwezenlijken: mensen met een beperking een onvergetelijke dag bezorgen. Het hoe, wat en waar gaan we de komende tijd invullen met vrijwilligers, de gemeente, partners en sponsoren, zodat we samen met onze deelnemers een nieuwe weg naar de toekomst kunnen inslaan.

Bestuur van de Stichting Outdoor4Disabled

Foto: BON

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.