Datum: 28-09-2021 - 08:25
02
okt
'20
Onderzoek naar het effect van coronamaatregelen bij culturele verenigingen in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Onderzoek naar het effect van coronamaatregelen bij culturele verenigingen in de gemeente Noordwijk.

Het college van B & W heeft de leden van de gemeenteraad geïnformeerd over het effect van de coronamaatregelen bij de culturele verenigingen. En dat effect is groot, ook al is opmerkelijk dat elke uiting van cultuur op andere manieren worden getroffen. De raad heeft gevraagd een bijeenkomst te organiseren voor culturele verenigingen om te inventariseren wat de effecten zijn van de coronamaatregelen...

Begin oktober wordt er een duidelijk beeld verwacht, wat de maanden maart-september voor een gevolgen hebben en wat de effecten zullen zijn voor het aankomende culturele seizoen.

Hieronder een opsomming wat er tot op heden gecommuniceerd is met het culturele veld en welke signalen er tot nu toe binnen zijn gekomen.

Communicatie tot op heden
In de periode mei tot juli, hebben er 7 branche specifieke updates plaatsgevonden voor de culturele sector. Denk aan maatregelen voor de verschillende leeftijdscategorieën, regels voor blaasmuziek, dansen, zingen en verschillende locaties.
De gemeente heeft het volgende gecommuniceerd:

April Mei
Begin april is er met elke vereniging contact geweest hoe men met de corona maatregelen omging. 24 april is er een email verstuurd met de coulanceregeling voor subsidies. Vanaf mei zijnde regels voor cultuur iets versoepeld. Zo mocht er langzaamaan buiten gerepeteerd worden en mochten er individuele lessen plaatsvinden. Dit mocht echter niet op de muziekscholen maar bij de leerlingen thuis. Vervolgens is er veel contact geweest met verenigingen die wilden opstarten binnen de regels van de noodverordening en de protocollen die per branche werden opgesteld 12 mei is er een brief verstuurd met de maatregelen voor de culturele sector.

Juni
Half juni is er op de website cultuurpuntnoordwijk een overzicht geplaatst met de financiële maatregelen die vanuit de overheid voor de culturele sector gelden. Op 24 juni is in opdracht van Provinciehuis Zuid-Holland (PZH) een uitvraag uitgezet bij alle
lokale culturele partijen. Hier hebben 16 verenigingen op gereageerd met uiteenlopende antwoorden. Er is veel contact geweest om de noodverordeningen zo goed mogelijk te vertalen voor de verschillende activiteiten en branches.

Juli
14juli is er een brief vanuit de evenementen coördinator gestuurd. Deze brief geeft aan hoe evenementen kunnen worden georganiseerd met de huidige coronamaatregelen (zowel binnen als buiten). 21 juli is er een nieuwsbrief met tips verstuurd (via cultuurpuntnoordwijk).

Augustus
Vanwege de zomerstop bij culturele verenigingen en stichtingen is er nauwelijks contact geweest. Op 28 augustus heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat zij 482 miljoen euro extra uit trekken voor de culturele sector. In september werd duidelijk gemaakt via brieven wat dit precies inhoudt.

September
15 september is een enquête uitgezet voor alle culturele aanbieders in Noordwijk (kunstenaars, culturele verenigingen en stichtingen, musea, ZZP'ers). In een week tijd zijn er 55 reacties gekomen. De uitwerking van de enquête volgt begin volgende maand. 22 september is er een subsidieaanvraag naar de provincie verstuurd vanuit de afdeling kunst en cultuur voor een noodsteun van 50.000,- ten behoeve van vitale culturele verenigingen. Het is aan de gemeente om deze vitale culturele verenigingen aan te wijzen.

Signalen tot op heden
- In de brief van 24 april staat dat we coulant omgaan met het vaststellen van de subsidies in 2020. Verschillende culturele verenigingen hebben via de mail of telefoon contact gezocht wat dit voor de desbetreffende vereniging betekent.
- De uitvraag van PZH is gericht op de periode juni-september. Veel verenigingen vragen zich af waarom dit niet gedaan is voor maart tot juni (juli en augustus is vakantieperiode). En veel verenigingen zijn juist getroffen in de periode voor de versoepelingen.
- Verenigingen zijn bang dat zij hun leden niet vast kunnen houden na de zomervakantie. Dit zal in september duidelijk worden.
- De Muze heeft geen huur doorberekend aan de huurders van het cultureel centrum. Een aantal van deze verenigingen hebben daardoor ook geen contributie doorbelast aan hun leerlingen.
- Crescendo, ook een huurder van de Muze, heeft individuele lessen via Skype gegeven en kon daardoor wel contributie vragen aan hun leerlingen. Nadat de regels vanuit het RIVM waren versoepeld en Crescendo weer in de Muze kon repeteren liepen zij tegen het feit aan dat de zaal te klein is om op 2 meter afstand te repeteren. Hoe moet hiermee om worden gegaan? Zowel een vraagstuk voor Crescendo, de Muze en de gemeente Noordwijk.
- Naast het cultureel centrum is de Muze ook een theater en bioscoop en kunnen maar een derde van hun normale bezetting kwijt. Voorstellingen draaien nu automatisch verlies. Dit geld ook voor alle culturele verenigingen die normaal 250 kaartjes konden verkopen, nu nog maar 100.
- Niet alle culturele activiteiten konden buiten plaatsvinden, klassiek ballet moet bijvoorbeeld op een speciale ondergrond plaatsvinden, koren moesten op 3 meter afstand van elkaar repeteren waardoor een geschikte ruimte zoeken onmogelijk was.
- Omdat culturele verenigingen niet konden repeteren, zijn zij niet voldoende voorbereid om op bepaalde evenementen te spelen. Het gevolg is dat, ook al zijn evenementen toegestaan, er geen repertoire is en inkomsten worden misgelopen.
- Het aanvragen van vergunningen kost normaliter al veel tijd en energie voor verenigingen, en nu met alle nieuwe regels die in acht genomen moeten worden, is het voor sommige ook niet mogelijk om iets te organiseren op korte termijn.
- Vanwege de beperkingen konden er nauwelijks bezoekers naar de musea komen.

Er zijn veel culturele evenementen niet doorgegaan. Met name de evenementen die georganiseerd zouden worden vanwege het themajaar 75 jaar vrijheid. Op het moment dat de versoepelingen bekend werden gemaakt, was het alsnog lastig om evenementen te organiseren die pasten binnen de noodverordening die op dat moment van kracht was.
Kunstklank heeft bijvoorbeeld enorm veel contact onderhouden met verschillende afdelingen om zo snel mogelijk een vergunning te krijgen. Er is tot nu toe goed contact onderhouden met veel culturele verenigingen en er worden verschillende signalen afgegeven vanuit het culturele veld. Alle vragen omtrent het organiseren van activiteiten wordt opgepakt door de evenementen coördinator en alle andere vragen worden door de cultuurmakelaar opgepakt.

Bijeenkomst
Uit de uitslagen van de enquête blijkt dat een bijeenkomst gewenst is bij het culturele veld. Zodra er meer duidelijkheid is hoe de gemeente eventuele (financiële) ondersteuning kan bieden, wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Het streven is om deze bijeenkomst in november te laten plaatsvinden. De bijeenkomst heeft een informele insteek waarbij het college en de raad worden uitgenodigd.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.