Datum: 23-10-2020 - 09:58
23
sep
'20
Fractie PUUR stelt vragen aan college over beantwoording brieven van inwoners.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Fractie PUUR stelt vragen aan college over beantwoording brieven van inwoners.

In de raad van 26 mei, 30 juni en 14 juli jl. heeft onze fractie de burgemeester gevraagd naar de afschriften van de college antwoorden op diverse brieven van inwoners gericht aan de raad. Bij navraag bij één van de schrijvende inwoners blijkt dat een brief van 15 mei jl met als onderwerp een actueel probleem van overlast, tot op de dag van vandaag onbeantwoord is gebleven....

Het enige bericht dat hij ontving was op 2 juli jl. (dat is 7 weken nadat de overlast is gemeld!!!). Luidende “ ... Uw bericht is in goede orde ontvangen. Ik zal deze bespreken met de burgemeester in haar stafoverleg. U hoort zo spoedig mogelijk van ons. .....”.

Op 4 maart informeerde het college ons in antwoord op onze schriftelijke vragen dat het verzenden van afschriften inderdaad beter kan. Om die reden zou een nieuwe werkproces opgesteld worden, dat het verstrekken van afschriften moet waarborgen.

Helaas moeten wij constateren dat de raad tot op heden geen van de door PUUR gevraagde afschriften heeft ontvangen.

Vragen:

1. Op welke wijze en binnen welke termijn dienen brieven van inwoners gericht aan u en/of de raad naar uw idee beantwoord te worden? Hierbij opgemerkt: Een ontvangst bevestiging is naar onze mening geen antwoord.

2. Wordt deze termijn gehaald? Zo nee waarom niet?

3. Wat is er gaande dat het voor het college niet mogelijk is om de raad kopieën te verstrekken van haar antwoorden op brieven van inwoners gericht aan de raad?

Namens de fractie PUUR Taetske T. Visser-Danser fractievoorzitter

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.