Datum: 23-10-2020 - 09:42
19
sep
'20
College is bereid om een proef te starten met bodycam bij de BOA’s.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

College is bereid om een proef te starten met bodycam bij de BOA’s.

Lijst Salman heeft eerder aan het college de vraag gesteld of of BOA’s op pad konden gaan met bodycams.  Lijst Salman ziet graag dat er een pilot of proef wordt opgestart voor het gebruik van de bodycam bij BOA’s.....

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop geantwoord dat zij bereid is een pilot of proef op te starten voor het gebruik van de bodycam bij BOA's. Het college onderbouwt dit als volgt.

BOA's kunnen met een bodycam beeld en geluid registreren tijdens hun werk. Een BOA zet de camera pas aan (en meldt dit aan betrokkene(n)) wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen. Het is niet de bedoeling om te bepalen c.q. te controleren of de BOA's de regels (te) strikt hanteren of (te) weinig klantvriendelijk zijn. De bodycam maakt constant opnames die telkens na 30 seconden worden overschreven. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) wordt de bodycam gebruikt:

-als bewijsmateriaal

-bij de behandeling van klachten

-bij de opsporing of vervolging van strafbare feiten

-op verzoek van een BOA voor evaluatie van zijn of haar eigen handelen

De betrokkenen kunnen de beelden opvragen. Dit dient te gebeuren binnen 28 dagen anders worden de beelden vernietigd.

Het college voegt, als eerste, meest essentiële en vitale punt, de persoonlijke veiligheid van de BOA toe. Behalve handhaver, is de BOA namelijk ook mens en medewerker van de gemeente. Een collega die samen met de politie optrekt om de openbare orde en veiligheid te bewaken. In Noordwijk zijn BOA's nooit bij geweldsincidenten betrokken geraakt. Agressieve bejegening doet zich regelmatig voor. Het college hoopt dat met de inzet van de bodycam, geweidsincidenten zullen uitblijven en agressie zoveel mogelijk voorkomen zal worden.

De teamcoach Vergunningen, Toezicht en Handhaving plant tezamen met de adviseur Vergunningen, Toezicht en Handhaving de periode waarin de pilot of proef zal plaatsvinden. Zij zullen het college van de planning, bevindingen en conclusie op de hoogte houden. Het college zal op haar beurt de gemeenteraad informeren.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.