17
sep
'20
Ondertekening ‘Samen duurzaam veilig op weg naar Vinkeveld’.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Ondertekening ‘Samen duurzaam veilig op weg naar Vinkeveld’.

Vanmiddag vond in de aula van CBS De Hoffenne de ondertekening van ‘Samen duurzaam veilig op weg naar Vinkeveld’ plaats. De gemeente Noordwijk zet zich in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom basisscholen. Daarom zijn de afgelopen jaren diverse verkeersveiligheidsprojecten voor (clusters) scholen uitgevoerd....

Het zevende project werd uitgevoerd voor de basisscholen in Vinkeveld: CBS De Hoffenne en De Jutter.

Een werkgroep bestaande uit leden vanuit De Hoffenne, de Jutter, Wijkvereniging Vinkeveld, Veilig Verkeer Nederland, gemeente Noordwijk, Politie Noordwijk en Holland Rijnland hebben de afgelopen tijd verschillende knelpunten in de wijk onderzocht. Daaruit kwam een uitvoeringsplan waarin maatregelen staan die de verkeersveiligheid in Vinkeveld en rondom de scholen moeten verbeteren.

Een aantal maatregelen kunnen uitgevoerd gaan worden, van een aantal maatregelen moet nog overeenstemming worden bereikt of is helaas niet mogelijk. Het uitvoeringsplan is het resultaat van ruim een half jaar intensieve samenwerking. Door een goede samenwerking van alle partijen is het best denkbare resultaat tot stand gekomen. Er is gebruik gemaakt van elkaars kennis, ervaring en kunde en de maatregelen hebben bij voorbaat draagvlak.

Bovendien maken vele handen licht werk: iedereen in de werkgroep draagt een steentje bij aan de verkeersveilige schoolomgeving! Tevens is het plan op de schoollocatie ter inzage gelegd en zijn, waar mogelijk, suggesties van ouders en omwonenden meegenomen.

Voorafgaand was er op het schoolplein van CBS De Hoffenne een kleine bijeenkomst van genodigden, waarna wethouder Roberto Ter Hark werd gevraagd om de verplaatste ingang van de school te openen. Met een kleine aanpassing, het verplaatsen van de ingang naar het schoolplein, werd al een veiligere situatie voor de kinderen gecreëerd. Twee leerlingen van De Hoffenne kwamen daarna aangefietst om Roberto ter Hark het uitvoeringsplan te overhandigen.

Tijdens de ondertekening door alle meewerkende partijen, werd symbolisch de eerste 'stoeprand stop' met bijbehorend lesmateriaal overhandigd aan Ruud Alkemade van De Jutter. Het lesmateriaal wordt gebruikt bij kleuters om hen op een eenvoudige manier de verkeersregels te leren. De stoeptegel zal op diverse plekken in de gemeente Noordwijk geplaatst gaan worden.

Het complete uitvoeringsplan met alle maatregelen en mogelijke oplossingen in de wijk Vinkeveld kunt u hier lezen.