Datum: 23-09-2020 - 02:48
16
sep
'20
Gemeente neemt maatregelen op De Keuvel, winkelier geeft reactie.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Gemeente neemt maatregelen op De Keuvel, winkelier geeft reactie.

Vanwege de verkeersonveilige situatie op De Keuvel en het niet kunnen handhaven van de 1,5 meter corona-afstand in het kader van Covid-19 heeft het college een aantal maatregelen genomen...

Er wordt een fietscoach aangesteld op De Keuvel voor de duur van 4 weken, er wordt in gesprek gegaan met de eigenaar van De Keuvel over een oplossing en de mogelijkheden tot structurele verkeersmaatregelen voor langere termijn op De Keuvel wordt onderzocht.

De genomen maatregelen worden gemonitord en na 4 weken geëvalueerd. De gemeente streeft naar het optimaal vormgeven en uitvoeren van de maatregelen, zodat de economische belangen zoveel als mogelijk worden gewaarborgd.

Afgelopen jaren zijn er meerdere signalen van inwoners ontvangen in de vorm van klachten, meldingen en verzoeken om de verkeerssituatie op De Keuvel aan te passen. Het doel is de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarover gaat de gemeente verder in gesprek met de grondeigenaar. Daarnaast is het voorstel maatregelen te nemen vanwege de 1,5 meter corona-afstand.

De fietsnietjes staan op sommige plaatsen in twee rijen en het (brom)fietsparkeren is vaak buiten de nietjes. In deze situatie ontstaan ongevallen met letsel en bijna ongevallen. Dit concentreert zich in het gebied van De Keuvel. Als gevolg van de afstand- en richtingsmaatregelen rondom corona ontstaan wachtrijen voor winkels. Op piektijden is het druk, onoverzichtelijk en is de 1,5 afstand niet te houden.

In de afgelopen periode zijn diverse maatregelen genomen maar zonder afdoende effect.

Er is naar aanleiding van de situatie aanvullend onderzoek gedaan. Daarbij is gekeken naar de volgende 4 aspecten:

-Tegen de (aangegeven) route inlopen

-Fietsen of rijden door het wandelgebied

-Te dicht op elkaar lopen (<1.5 meter)

-Foutief geparkeerde (brom)fietsen

De belangrijkste conclusies zijn dat bij aanwezigheid van een fietscoach de overtredingen van deze 4 aspecten tot 25% dalen en bij afwezigheid van een fietscoach oplopen tot 70-75%.

Met de genomen maatregelen en het voortzetten van het overleg met de eigenaar zijn stappen gezet om de verkeerssituatie op De Keuvel te verbeteren. In de komende tijd zal duidelijk worden of structurele maatregelen noodzakelijk zijn.

Foto van Kampen heeft de ingang van de winkel direct naast de deels afgesloten ingang van de Keuvel, wij vroegen eigenaar Thomas Steenvoorden om een reactie.
"Wij waren verbaasd dat zonder overleg met ons de eerdere maatregelen werden genomen tot gedeeltelijke afsluiting van de Keuvel. Dat hebben we ook geuit. Je mag dan verwachten dat wij nu wel betrokken worden bij mogelijk nieuwe plannen, helaas is dat niet het geval en dat vinden we jammer omdat wij dagelijks de gevolgen zien en ondervinden van de huidige situatie.

De winkels moeten bereikbaar blijven dat wil iedereen, echter wij zijn van mening dat de gemeente voor goede fietsen- en scooterstalling moet zorgen. Dit speelt blijkbaar al jaren horen wij, maar er is nog steeds geen goede oplossing. Betrek de aanliggende winkels hierbij wellicht hebben die ook bruikbare ideeën, want nu is er alleen maar onduidelijkheid en ontstaat er ergernis bij bezoekers."

Indien u er tijd voor heeft, klik dan hier om 30 pagina’s te lezen met overzichten en inventarisaties van eerdere onderzoeken.