Datum: 23-09-2020 - 01:55
15
sep
'20
Ook directie en management van 's Heeren Loo maken zich zorgen over verkeerssituatie nieuwbouw Julianahofje.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Ook directie en management van 's Heeren Loo maken zich zorgen over verkeerssituatie nieuwbouw Julianahofje.

De directie en management van 's Heeren Loo van de locatie Albertus van Velsenstraat en Dagbesteding Paspartoe heeft in een brief aan het college laten weten dat ook zij zich zorgen maken over de gekozen aanpassingen van de verkeerssituatie omtrent de bouwplannen van het Julianahofje....

Zij laten weten, namens de cliënten, hun verwanten en de medewerkers, dat ze zich zorgen maken over de consequenties voor de veiligheid van genoemde betrokkenen als gevolg van de bouwplannen aan het Julianahof. 's Heeren Loo begrijpt de behoefte aan woonruimte en woningbouw, maar zij menen dat voor de verkeersveiligheid te weinig aandacht is.

Er zijn meerdere varianten aan de gemeente gepresenteerd voor de aan te passen verkeerssituatie. De variant waar de gemeente voor gaat stemmen op 29 september 2020 is een variant waarbij grote bezorgdheid is voor de veiligheid van de cliënten. De straat waar de woningen en dagbesteding is gelegen, is momenteel een doodlopende straat. In de variant waar mogelijk voor gekozen gaat worden, wordt het aangepast naar een straat met tweerichtingsverkeer, met daarin twee scherpe onoverzichtelijke bochten.

Hierbij verwacht 's Heeren Loo dat het in- en uitstappen bij het cliëntenvervoer risicovol gaat worden. Niet alleen voor de cliënten maar ook voor overige verkeersdeelnemers. De geplande bochten maken de situatie voor alle weggebruikers onoverzichtelijk.

's Heeren Loo voorziet dan ook, mocht er toch voor deze variant gekozen worden, binnen korte tijd een dure aanpassing, waar niemand op zit te wachten. 

Zij vragen dan ook met klem aan de gemeente om de situatie nogmaals kritisch te bekijken en te kiezen voor een andere, veiligere variant. Tevens vragen zij aan de gemeente en wethouder wat de motivatie is om te gaan kiezen en stemmen voor de variant met tweerichtingsverkeer. En kan de wethouder instaan voor de verkeersveiligheid van de cliënten en andere deelnemers aan het verkeer zoals de schoolkinderen van de Bronckhorstschool?

's Heeren Loo vraagt de gemeente om binnen twee weken met een reactie op hun brief te komen.