Datum: 08-06-2023 - 06:21

11
sep
'20
College beantwoordt vragen fractie PUUR over: verkeersonveilige situaties bij nieuw distributiepunt PostNL.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen fractie PUUR over: verkeersonveilige situaties bij nieuw distributiepunt PostNL.

Op 19 augustus heeft de fractie van PUUR schriftelijke vragen in gevolge artikel 39 RvO gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk inzake ontstaan van verkeersonveilige situaties door een nieuw distributiepunt van PostNL in Noordwijk aan Zee. Deze vragen zijn onlangs door het college beantwoordt. Aanleiding: Het distributiepunt...

van PostNL is verhuisd van de locatie Hof van Breloft aan de Nieuwe Zeeweg naar het centrum van het Oude Zeedorp; de Trompstraat 1D. Een distributiepunt brengt veel verkeersbewegingen met zich mee. Het Oude Zeedorp is een buurt waar kinderen buitenspelen en lopend, fietsend naar hun school De Zeehonk gaan. Een toename aan verkeersbewegingen brengt de veiligheid van de kinderen in gevaar.

Ondertussen is het distributiepunt terug naar de oude locatie, Wethouder Alkemade heeft verzocht om extra onderzoek (Klik hier).

Vraag 1:
Bent u het met ons eens dat een distributiepunt vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid niet gehuisvest behoort te zijn in een kinderrijke buurt waar tevens een basisschool is gevestigd? Zo nee waarom niet?

Antwoord:
Zie vraag 2.

Vraag 2: Welke bestemming heeft het pand Trompstraat 7D?

Antwoord:
Uit een eerste onderzoek blijkt dat het pand Trompstraat 1 D ligt in het bestemmingsplan Zeewaardig, dat door uw raad is vastgesteld op 27 juni 2013. Het perceel heeft de bestemming 'Gemengd'. De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor alle zaken met betrekking tot dienstverlening, detailhandel, kantoor, bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 2.

Maatschappelijke voorzieningen, culturele voorzieningen, wonen (uitsluitend op de verdieping), aan - huis-verbonden beroepen en bedrijven en aan de voorafgaande genoemde functies gebonden (ondergrondse) parkeervoorzieningen en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen, waaronder groen, water, erven, tuinen en paden.

Post- en koerierdiensten zijn opgenomen onder aanduiding van categorie 2. De vestiging van een postdistributiecentrum is volgens de eerste (voorlopige) conclusie passend binnen de bestemming. Als het gebruik overeenkomstig het bestemmingsplan is, dan is de verkeers(on)veiligheid niet meer relevant als criterium voor vestiging. 

Inmiddels heeft de gemeente op maandagochtend 24 augustus 2020 een bericht gekregen dat het bedrijf teruggaat naar de oude locatie Het Hof van Breloft, in ieder geval voor de komende 6 maanden. Het komend half jaar zal er meer duidelijkheid komen of Trompstraat 1 D nog tot de mogelijkheden behoort.

Vraag 3:
Wat zijn uw afwegingen geweest om PostNL toestemming te geven zich aan de Trompstraat te vestigen?

Antwoord:
De gemeente was niet op de hoogte van de vestiging van een distributiepunt van PostNL op dit adres. Er is geen vergunning aangevraagd of overleg geweest met de gemeente. Indien het gebruik van het pand in overeenstemming blijft met het ter plaatse geldende bestemmingsplan en er niet verbouwd wordt, is in beginsel ook geen overleg, vergunningsvereiste of anderszins toestemming nodig van de gemeente om het pand in gebruik te nemen.

Vraag 4:
Welke andere locaties zijn overwogen voor de vestiging van een distributiepunt?

Antwoord:
Aangezien de gemeente niet betrokken is geweest bij de locatiekeuze, is niet bekend welke andere locaties PostNL heeft overwogen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.