03
sep
'20
Vernieuwende ideeën gezocht voor ondersteuning kwetsbare mensen.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Vernieuwende ideeën gezocht voor ondersteuning kwetsbare mensen.

Maatschappelijke organisaties kunnen vanaf woensdag 2 september een subsidieaanvraag indienen als zij vernieuwende ideeën en plannen hebben om kwetsbare mensen uit de maatschappelijke zorg te ondersteunen. De subsidietender, waarin de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk samen optrekken,...

staat online en iedere organisatie die binnen de bestaande algemene voorzieningen goede ideeën heeft voor deze doelgroep kan inschrijven. Vanuit de 5 gemeenten is een totaalbedrag van € 250.000,- beschikbaar.

Kwetsbare inwoners

Iedere inwoner die met vragen zit of hulp en ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen, kan terecht bij verschillende voorzieningen. Mensen die Maatschappelijke Zorg krijgen hebben soms (extra) hulp nodig. Het gaat dan om mensen die zich tijdelijk of langdurig moeilijk staande kunnen houden in de samenleving vanwege GGZ problematiek, een licht verstandelijke beperking, schulden, dreigende dakloosheid, onbekendheid met de Nederlandse samenleving of vanwege een opeenstapeling van problemen. De bestaande voorzieningen sluiten niet altijd aan bij wat zij nodig hebben. In de Duin- en Bollenstreek moeten deze inwoners ook passende ondersteuning kunnen krijgen. En hiervoor zijn innovatieve ideeën nodig om deze mensen op een passende manier te kunnen bereiken en helpen.

Wethouder Dennis Salman: “Wij roepen organisaties op zich in te schrijven op deze tender en met goede ideeën en plannen te komen voor deze kwetsbare mensen. Het is belangrijk dat wij deze inwoners helpen en goed ondersteunen. Het is de bedoeling dat ook zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in hun eigen woonomgeving. Zo ontstaat een inclusieve samenleving. Ook kleine organisaties zijn van harte uitgenodigd om hun ideeën in te sturen.”

Onderzoek preventie ggz

In 2018 is in de Duin- en Bollenstreek onderzoek gedaan naar de ervaringen met en de behoefte aan preventieactiviteiten. Op basis van de aanbevelingen in het rapport is een plan geschreven om het ondersteuningsaanbod voor kwetsbare mensen die uit de maatschappelijke zorg komen te verbeteren. Deze subsidietender geeft uitvoering aan dit plan.

Inschrijving via Tenderned

Organisaties schrijven zich in via Tenderned, het platform voor aanbestedingen voor de overheid. Daar is meer informatie te vinden over de procedure.