26
aug
'20
Fractie PUUR stelt vragen aan college over financiële consequenties en compensatieregelingen voor o.a. verenigingen.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Fractie PUUR stelt vragen aan college over financiële consequenties en compensatieregelingen voor o.a. verenigingen.

De gemeente Noordwijk heeft ter ondersteuning van organisaties, verenigingen, bedrijven en andere groepen inwoners (onder andere) financiële middelen vrijgemaakt om eventuele onvoorziene, maar nodig geachte, kosten geheel of gedeeltelijk af te dekken e/o te compenseren....

De gemeente Noordwijk is lid van de brede maatschappelijk alliantie waarin wordt gesproken over de effecten van de corona crisis en wat daar aan valt te doen, ook in financiële zin. Tot nu toe zijn enkele grote- en kleinere financiële (aan)vragen door de gemeente Noordwijk gehonoreerd.

Met name kleinere organisaties en verenigingen lijken het bestaan van de beschikbaar gestelde financiële middelen niet te kennen. PUUR heeft daar onlangs een voorbeeld van gezien, en gehoord, en vraagt zich het volgende af:

Vragen

1. Kan de gemeente extra media-inspanning leveren waarmee de speciale ondersteunings- / compensatie regeling ook zal doordringen tot alle, en met name de kleinere, bedrijven, organisaties, verenigingen en andere groepen inwoners? Zo nee, waarom niet?

2. Kunt u ons z.s.m. het meest recente en volledig bijgewerkte overzicht sturen waarin wordt aangegeven welke-, en hoeveel, financiële ondersteuning er is gegaan naar welk bedrijf, organisatie, vereniging of andere groep inwoners?

Bij voorbaat dank voor uw spoedige beantwoording.

Namens de fractie PUUR, Toon van Tol