Datum: 12-04-2021 - 01:45
23
aug
'20
Wooninitiatief Tulpenborgh wil graag na 10 jaar ploeteren antwoord van de gemeente.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Wooninitiatief Tulpenborgh wil graag na 10 jaar ploeteren antwoord van de gemeente.

In het jaar 2008 wordt door 8 ouderparen uit Noordwijk, de basis gelegd voor het oprichten van een wooninitiatief. Dit wooninitiatief moet voorzien in een eigen plekje voor mensen die door hun licht verstandelijke beperking wel heel veel kunnen leren en willen ondernemen,...

maar niet geheel zonder begeleiding, zelfstandig kunnen wonen. Ook werd toen de naam Tulpenborgh bedacht en gegeven aan dit mooie project. Een mooie naam die past bij haar doelstelling en omgeving.

In het jaar 2010 neemt de Raad van Noordwijk een besluit over het stukje grond van de Mortelstraat-Rederijkersplein. Op deze grond mag het wooninitiatief Tulpenborgh gerealiseerd gaan worden.

In het jaar 2014 dient Sedos zich aan als projectontwikkelaar die het aandurft op deze locatie woningen te bouwen waarbij tevens een woonruimte voor begeleid-wonen wordt gerealiseerd. In het jaar 2015 komt de eerste bouwtekening; een schitterende locatie met op de begane grond 8 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte. Op de etages zijn sociale huurwoningen ingetekend. De tekening gaat na beraad nog enkele keren terug naar de tekentafel voor allerlei gewenste aanpassingen.

In het jaar 2020 wordt de omgevingsvergunning afgegeven en ter inzage gelegd. Hierop wordt gereageerd met elf zienswijzen. Momenteel is de gemeente hierover in gesprek. De verwachting is dat de realisatie van Tulpenborgh na het zomerreces weer op de agenda zal staan.

Een simpele rekensom laat zien dat tussen het besluit van de gemeente m.b.t. toezegging bouwlocatie Tulpenborgh (d.d. 2010) en de afgifte van omgevingsvergunning (d.d. 2020), 10 jaar zit! U kunt zich voorstellen dat NIEMAND van de 8 ouderparen en kinderen, vooraf het idee had dat dit traject 10 jaar in beslag zou nemen......Het zijn 10 jaren geweest van frustratie, ongeloof, twijfel over de haalbaarheid, zorg over hoe verder, in contact blijven met de gemeente, met de projectontwikkelaar en vasthoudendheid.

Veel potentiële bewoners zijn in die tijd afgehaakt; konden niet langer thuis blijven en moesten een alternatief zoeken tot hun spijt. In de laatste 2 jaar is het heel kleine overgebleven percentage weer uitgegroeid tot 5 potentiële bewoners. Er is nog plaats voor 3 personen. Omdat we graag de verhouding man/vrouw wat in balans willen houden, gaat onze voorkeur uit naar 3 vrouwelijke bewoners, passend in de doelgroep en in het profiel.

Zoals u leest; Tulpenborgh heeft een visie, een profiel, een doel! De oudergroep en de aspirant bewonersgroep heeft qua samenstelling de nodige wisselingen doorgemaakt. Dit is geen kleinigheid; er zit veel leed, frustratie, afscheid, flexibiliteit en doorzettingsvermogen achter. We kunnen dit niet onbeperkt blijven doen! Tulpenborgh gelooft in haar bestaansrecht. Tulpenborgh voorziet in een woonbehoefte. Tulpenborgh wil een goede buur zijn in de wijk. Tulpenborgh wil daadwerkelijk bestaan, niet schimmig in een dossier van besluiteloosheid.

De fractie en wethouder van CDA Noordwijk fietste vandaag door de gemeente Noordwijk om op een laagdrempelige manier met dorpsbewoners in contact te komen. Het wooninitiatief Tulpenborgh greep deze kans om hun zaak onder de aandacht te brengen bij de politiek. Bij de plek waar het pand moet komen te staan nam een afvaardiging van het CDA, uit handen van de oudergroep en een paar toekomstige bewoners, het boekje van Tulpenborgh in ontvangst. Daarin staat bovenstaande tekst èn stellen toekomstige bewoners zich voor.

Het wooninitiatief vraagt de gemeente met openheid en voortvarendheid, oprecht naar de bouwvergunning te kijken en Tulpenborgh daarom bovenaan op de eerstvolgende agenda te zetten!

 

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.