Datum: 20-09-2020 - 14:13
10
aug
'20
Fractie PUUR stelt vragen over grote toestroom strandbezoekers.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Fractie PUUR stelt vragen over grote toestroom strandbezoekers.

Fractie PUUR heeft de volgende brief ingezonden aan burgemeester en wethouders: In het afgelopen weekend is Noordwijk bezocht door veel, gezien de weersvoorspelling te verwachten strandbezoekers. Zoals wij begrijpen van inwoners heeft dit helaas...

ook overlast met zich meegebracht zoals onveilige en ongewenste situaties.

Deze voorspelde topdrukte leidde tot situaties als parkeren op onveilige plekken waardoor doorgang van hulpdiensten werd belemmerd, parkeren in natura 2000 gebieden, toename zwerfafval, onveilige situaties op het strand en in zee, tekort aan sanitaire voorzieningen met als gevolg wildplassen e.d.

Vragen:

1. Welke voorbereidingen heeft het college getroffen om deze ongewenste en onveilige situaties te voorkomen?

2. Heeft u daarbij gehandeld volgens een voorbereid scenario, welk scenario was dit en heeft het voldaan aan uw verwachtingen of heeft u gehandeld volgens het ‘we-zien-wel-scenario’?

3. Zo niet, welke scenario’s heeft u als gevolg van de ervaringen van afgelopen weekend klaarliggen voor de toekomst.

Namens de fractie PUUR

Taetske T. Visser-Danser

fractievoorzitter