Datum: 20-09-2020 - 14:25
08
aug
'20
Lezers schrijven: grote zorgen verkeersveiligheid rondom project Julianahof.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Lezers schrijven: grote zorgen verkeersveiligheid rondom project Julianahof.

In de rubriek 'Lezers schrijven' kunnen inwoners van Noordwijk hun mening geven over gebeurtenissen in ons dorp. Het plaatsen van een ingezonden item betekent niet, dat de redactie van BON de inhoud ervan onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden items in te korten of niet te plaatsen en daarover kan niet worden...

gecorrespondeerd. U kunt uw item mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De familie van den Berg heeft hun zorgen geuit over de verkeersveiligheid van de Albertus van Velsenstraat inzake de nieuwbouwplannen betreffende Julianahof. Zij zijn familie van een bewoner van een woning van ‘s Heerenloo Noordwijk. Zij hebben in een open brief richting pers en betrokkenen, die ook naar burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden en commissieleden wordt gestuurd, aangegeven dat ze zich grote zorgen maken over de veiligheid na het geplande veranderen van de verkeerssituatie in de Albertus van Velsenstraat en omgeving.

Er is ook een brief verzonden naar ‘s Heerenloo waarin de familie aangeeft dat hun familielid al tientallen jaren goed begeleid en verzorgd wordt door ‘s Heerenloo. Zij geven ook bij s’ Heerenloo aan dat er ernstige zorgen zijn over de veiligheid over de geplande verandering in de verkeerssituatie aan de voorkant van de drie zorgwoningen en de naastgelegen dagbesteding van Paspartoe.

De familie gaat er vanuit dat ’s Heerenloo op de hoogte is gesteld door de gemeente over de komende veranderingen met de nieuwbouwplannen. 

Op 29 september gaat de Gemeenteraad van Noordwijk een besluit nemen over verandering in de verkeerssituatie, als gevolg van de geplande bouw van een aantal woningen ten westen van de bovengenoemd wooncomplex (het betreft onder meer het zogenaamde “Julianahof”). Bouwen en wonen, het hoort erbij. Natuurlijk prima dat de (gemeentelijke) overheid hiermee aan de slag is.

Er is een vijftal varianten voorgelegd, om de bereikbaarheid van het Julianahofje te bewerkstelligen.

Het College van B en W stelt aan de raadsleden voor om voor variant 5 te kiezen. Dit houdt in, dat de Albertus van Velsenstraat te maken krijgt met verkeer in twee richtingen, met daarbij ook nog eens de situatie dat er twee onoverzichtelijke scherpe bochten ingepland zijn.

De familie maakt zich met deze variant ernstige zorgen voor de bewoners en de personeelsleden, die verantwoordelijkheid dragen voor het veilig begeleiden van de bewoners in/uit de groepsvervoer busjes en het maken van de (gezamenlijke) wandelingen met hen.

Bij dit project vraagt de familie van de gemeente antwoorden op de drie volgende vragen:

-Is de directie van ’s Heerenloo door de Gemeente Noordwijk op de hoogte gesteld van de keuze voor verkeersvariant 5?

-Deelt de directie onze grote zorgen over de ons inziens onveilige verkeerssituatie(s) die variant 5 met zich meebrengt? 

-Bent u bereid om ons voorstel voor de keuze voor verkeersvariant 2 (eenrichtingsverkeer vanuit Bronkhorststraat, waardoor een veel veiligere In/uitstap situatie voor ’s Heerenloo bewoners) nader te overwegen en ter besluitvorming voor te stellen?

Zij nodigen de raadsleden (in ieder geval degenen die verkeer in hun portefeuille hebben) van alle politieke partijen uit, om zich ter plekke op de hoogte te stellen van de huidige en toekomstige situatie in de Albertus van Velsenstraat en omgeving.

In alle vijf verkeersvarianten staat niets over de veiligheid vermeld. Dit geldt ook voor de aanvullende toekomstige ontwikkeling.

Het eventueel later kunnen bouwen van een of twee vrijstaande woningen op de plaats van de huidige schuur op het “Julianahof terrein” zorgt ervoor dat de onoverzichtelijke scherpe bocht van de Albertus van Velsenstraat naar het Julianahof gecreëerd moet worden.

Wanneer eenrichtingsverkeer vanuit de Bronkhorststraat (linksaf de Albertus van Velsenstraat  - en verder - in) wordt ingesteld, hoeft de scherpe bocht vanuit de Albertus van Velsenstraat (linksaf de Bronkhorststraat in) door auto’s en busjes niet meer gemaakt te worden. Dit zorgt voor vermindering van het verkeer langs de Bronckhorstschool en andere voorzieningen in het Kloosterplein/Kerkstraat gebied.

Het eenrichtingsverkeer vanuit de Albertus van Velsenstraat, Julianahof en Ruijgenhoeck kan (net als nu) via oostelijke uitgang van Ruijgenhoeck via Pickéstraat, een stukje Vinkenlaan en Achterzeeweg de “uitvalsweg” Lijnbaanweg bereiken. Het verkeer naar de Ruijgenhoeck kan die straat via de westelijke ingang (tegenover Pickéstraat 31) inrijden. Suggestie: verander de rijrichting in de Pickéstraat van oost naar west, zodat het verkeer via die straat de Lijnbaanweg kan bereiken. Inkomend verkeer vanaf de Lijnbaanweg kan dan, via de Achterzeeweg, de Kern Noordwijk Binnen bereiken.

De briefschrijvers doen een appèl op de gemeente Noordwijk, om daarbij de veiligheid van de inwoners (zeker de kwetsbaren onder ons) centraal te doen staan.