Datum: 27-09-2021 - 06:38
05
aug
'20
Onderzoek: Weinig cijfers bekend over jongeren met problematische schulden.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Onderzoek: Weinig cijfers bekend over jongeren met problematische schulden.

In de raadsvergadering van 8 juli 2020 is de motie over jongeren en schulden, van Lijst Salman, besproken. De motie is uiteindelijk niet in stemming gebracht. In plaats daarvan heeft wethouder Salman toegezegd te onderzoeken hoe groot de schuldenproblematiek bij jongeren is, met name bij de groep onder 18 jaar. In een brief aan de gemeenteraad schrijft de wethouder na onderzoek dat...

over dit onderwerp maar weinig cijfers bekend zijn. Bij een aantal organisaties is navraag gedaan naar achterliggende cijfers omtrent jongeren en schuldenproblematiek. Deze cijfers zijn bijna niet beschikbaar en al helemaal niet op gemeenteniveau en/of per leeftijdscategorie.

Het enige cijfer dat men heeft kunnen vinden is een cijfer van de GGD uit 2016, voor heel de regio Hollands Midden: het percentage jongeren in de leeftijd van 19-24 jaar met risicovolle of problematische schulden'. Dat bedroeg in 2016 zo'n 5% Noordwijk kent ongeveer 3000 jongeren in de leeftijd van 19-24 jaar, uitgaande van 5% komt dat neer op zo'n 150 jongeren met mogelijke risicovolle of problematische schulden.

Andere cijfers van de GGD kijken vooral naar het inkomen van een huishouden/gezin en dekken in dit geval de lading onvoldoende. Het CBS en het Nibud geven aan geen cijfers te hebben over persoonlijke schulden. Ook het jeugd- en jongerenwerk en de intergemeentelijke sociale dienst (ISD) houden geen cijfers bij over jongeren met problematische schulden.

Wel geven beide partijen aan geen signalen te ontvangen dat dit aantal in Noordwijk hoog zou zijn en/of stijgende is. Met name het jongerenwerk heeft veel contact met de doelgroep onder 18 jaar.

Aanbod Er gebeurt al veel. Met name in de preventieve sfeer. De ISD heeft een training 'Omgaan met geld'. Deze training is ook geschikt voor jongeren. In de cursus wordt onder meer het maken van een overzicht van eigen inkomsten en uitgaven besproken, maar ook het omgaan met betalingsachterstanden. Indien er al schulden zijn, heeft de ISD het traject SchuldDienstVerlening, voor personen vanaf 18 jaar.

Het uitgangspunt van de schuldenregeling is dat een schuldenaar die zich gedurende een periode van maximaal 3 jaar (36 maanden) volledig heeft ingezet om zijn schulden te betalen, recht heeft op kwijtschelding van het restant van de schulden, en een nieuwe financiële start heeft.

Het jeugd- en jongerenwerk geeft groepsgerichte financiële voorlichting om jongeren bewust te maken van de consequenties van schulden. Dit doen ze in de cruciale Ieeftijdsfase van 12-23 jaar. Jongeren worden dan ook op hun financiële rechten en plichten gewezen.

Een greep uit het aanbod van Welzijnskwartier:

* Groepsgerichte financiële voorlichting;

* Gesprekken met leerplicht over (mogelijk) schooluitval;

* Training 'Ben je er klaar voor': jongeren voorbereiden op de leeftijd 18+;

* In ontwikkeling: aansluiten bij Welzijn Noordwijk bij het project 'Koffie en geldzaken'. Jongeren met financiële problemen en ervaringsdeskundigen worden aan elkaar gekoppeld waardoor ze van elkaar kunnen leren.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) focust vooral op de voorlichting en informatie over financiële opvoeding aan ouders. Via de website www.hoezitdat.info wordt ook informatie aan jongeren verstrekt. Tot slot start SchuldHulpMaatje Noordwijk eind augustus met de cursus 'Money Fit'. Deze cursus is specifiek gericht op jongeren en (dreigende) schulden.

College van B&W.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.