Datum: 27-09-2021 - 05:59
16
jul
'20
Samenwerking moet leiden tot betere werkvoorzieningen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Samenwerking moet leiden tot betere werkvoorzieningen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

In samenwerking met de gemeenten Katwijk en HLTSamen versterkt Noordwijk de uitvoering Social Return on Investment. Het moet gewoonweg beter met het voorzien in werkplekken, werkervaringsplekken of stageplaatsen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt...

2 maatregelen
Het college wil de uitvoering van Social Return on Investment versterken. Er wordt een ervaren adviseur voor de coördinatie, de uitvoering en monitoring van de verplichtingen aangesteld. Deze adviseur is dan 1 aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Hij bewaakt het proces van start tot einde stroomlijnt en ziet toe op het behalen van resultaten. Nog een zaak dat tot een verbetering moet leiden. Ter ondersteuning van zijn werkzaamheden krijgt de adviseur de beschikking over een registratie-managementsysteem.

Inkoop of aanbesteding
Social Return on Investment is het stellen van sociale voorwaarden bij inkoop of aanbestedingen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan werk. Opdrachtnemers verplichten zich met het aannemen van een gemeentelijke opdracht tot het realiseren van een werkplek, werkervaringsplek of stageplaats.

Raad op de hoogte gesteld
Het college heeft de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte gesteld van de maatregelen. Uit de brief blijkt dat Social Return on Investment niet goed uit de verf is gekomen. “Sinds 2016 geeft de gemeente uitvoering aan Social Return on Investment binnen eigen inkoop en aanbestedingen als bijdrage aan maatschappelijke doelen van de gemeente Noordwijk. De uitvoering van Social Return on Investment is sinds de invoering nooit echt goed van de grond gekomen. Ook een tijdelijke inzet van een kwartiermaker heeft niet kunnen leiden tot structurele uitvoering van Social Return on Investment. Hierdoor wordt er soms wel en soms geen uitvoering gegeven aan de verplichtingen van opdrachtnemers. Hier is sprake van een gemiste kans.“

In samenwerking Katwijk en HLTSamen
Noordwijk versterkt de uitvoering van de Social Return on Investment in samenwerking met de gemeenten Katwijk en HLTSamen. Het uiteindelijke doel is het realiseren van alle gestelde Social Return on Investment-verplichtingen. In 2021 zal de tijdelijke coördinator deze brede functie overdragen aan het Servicepunt Werk. Dat zich in de tussentijd voorbereidt op de verbreding van zijn takenpakket.

Lees de collegebrief 'uitvoering Social Return on Investment'.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.