14
jul
'20
Burgemeester informeert organisatie van geplande evenementen hoe de draad weer op te pakken.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Burgemeester informeert organisatie van geplande evenementen hoe de draad weer op te pakken.

Corona legde een bruisende evenementensector lam. Nu is er weer ruimte. Burgemeester Wendy Verkleij heeft de evenementenorganisatoren geïnformeerd hoe ze de draad weer kunnen oppakken. De versoepeling van de maatregelen maakt het mogelijk om vanaf 1 juli 2020 een evenementenvergunning aan te vragen voor alle al geplande evenementen. Dat wil zeggen dat alle evenementen...

die al op de evenementenkalender stonden en vooraf aangemeld waren bij de gemeente, een vergunning kunnen aanvragen.

Veiligheidsplan aangevuld met coronaplan
“Het kan zijn dat u begin dit jaar al een vergunning heeft aangevraagd. Omdat evenementen in beginsel tot 1 september 2020 waren verboden zijn de ingediende aanvragen niet in behandeling genomen. (…) U zult een nieuwe aanvraag moeten indienen voorzien van een veiligheidsplan, aangevuld met een plan hoe u de coronamaatregelen toepast op uw evenement”, aldus de burgemeester in haar brief. Dat laatste doen de evenementenorganisatoren aan de hand van de Handleiding Coronaplan.

Nieuwe aanvragen
Voor evenementen die niet op de evenementenkalender staan en waarbij de inzet van de hulpdiensten nodig is, is het helaas niet mogelijk een vergunning aan te vragen. Dit omdat er dan een capaciteitstekort ontstaat bij de hulpdiensten. “Indien u niet zeker weet of er wel of geen inzet nodig is van de hulpdiensten kunt u altijd contact opnemen met de gemeente. Zo is er bij een straatbarbecue of een braderie vaak geen inzet nodig van de hulpdiensten, maar bij een dance-event wel”.

Verplaatsen aanvraag
En: “Het verplaatsen van evenementen waarbij de inzet van hulpdiensten nodig is, is niet mogelijk voor het jaar 2020. Indien u een klein evenement wilt verplaatsen waarbij geen inzet van de hulpdiensten nodig is naar een dag waarop al 1 of meerdere evenementen plaatsvinden, wordt getoetst of gelijktijdigheid van de evenementen geen extra risico met zich mee brengt. Het evenement wat al gepland stond op de evenementenkalender, heeft voorrang”.

Lees ook de burgemeestersbrief 'Organiseren van evenementen in tijden van Corona'.