Datum: 13-08-2020 - 21:36
09
jul
'20
Effectievere OV voor de werkende en studerende inwoners Duin- en Bollenstreek.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Effectievere OV voor de werkende en studerende inwoners Duin- en Bollenstreek.

D66, PvdA, CDA en DOEN vragen in een motie om effectievere OV voor de werkende en studerende inwoners van de Duin- en Bollenstreek. Het merendeel van deze groep inwoners heeft een (werk)betrekking of opleiding in de stedelijke omgeving. Om als reëel alternatief voor de auto te kunnen functioneren, mag een retour OV-reis niet langer duren dan de retourreis...

per filevrij rijdende auto + 30 minuten. De reistijden tussen Duin- en Bollenstreek en zijn stedelijke omgeving duren voor de meeste inwoners (retour) drie kwartier tot een uur langer dan de reis per auto. Daardoor prefereert het overgrote deel van de forensen de eigen auto boven het OV, en dit is tevens een argument om elders te gaan wonen.

TIjdens de spitsuren zijn er veelal vertragende files op de A44, de N208, de N443 en de van Pallandtlaan, op deze routes loopt ook het huidige OV vast. De Provincie Noord-Holland gaat vooral investeren in OV voor het gebied Amsterdam Zuid, Schiphol en Hoofddorp met onder andere uitbreiding van het Amsterdamse metronet;

De Provincie Noord-Holland heeft het project Duinpolderweg gestopt en wil zich verder gaan inzetten op beter OV voor het grensgebied met Provincie Zuid-Holland. De Provincie Zuid-Holland en regio Holland-Rijnland lijken tot dusver nauwelijks te reageren om in aansluiting hierop te komen tot een plan voor de bereikbaarheid en nieuwe OV-infrastructuur.

Overwegende dat:

-Forensen essentieel zijn voor onze economie en essentieel voor de vitaliteit en werkgelegenheid van de gemeenten van Duin- en Bollenstreek;

-Intensieve automobiliteit belastend is voor het milieu en voor de bewoonde omgeving;

-Snel en effectief OV kan zorgen voor een redelijk alternatief voor de toenemende automobiliteit en daarmee ook beter is voor het milieu en de leefomgeving;

-Het OV in het noordelijk deel van deze regio sterk is te verbeteren door een busbaan aan te leggen tussen Hoofddorp en Hillegom en dat daarmee te zijner tijd ook is aan te sluiten op het Amsterdamse metronet;

-Station Lisse opnieuw in gebruik is te nemen en daarmee de reisvraag vanuit Lisse, Noordwijkerhout, Hillegom (Elsbroek) en Keukenhof uitstekend te bedienen is;

-Deze en andere te verkennen mogelijkheden een kans en uitdaging bieden om een samenhangend mobiliteitsplan op te stellen dat aansluit op de visie van de NoordHolland en dat rekening houdt met de grenzen die milieu, leefbaarheid en het cultuurhistorisch landschap stellen.

De betreffende partijen verzoeken het college dan ook:
1. Voortvarend in samenwerking met de regiogemeenten, Holland Rijnland en Provincie Noord-Holland een gemeenschappelijk beleidsplan op te stellen voor effectief OV in de Duin- en Bollenstreek in relatie tot de stedelijke omgeving en dit beleid met voorrang tot uitvoering te brengen;
2. Voor dit beleidsplan en de realisering daarvan het 30-minuten criterium als uitgangspunt te hanteren en de voorstellen daarop te toetsen.

De gemeenteraad heeft deze motie aangenomen.

Dick Gutlich
Fractie D66
Jordy de Mooij
Fractie CDA
Jan Janson
Fractie PvdA
Astrid Warmerdam
Fractie Doen!

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.
  • TuinExtra in Noordwijk vanochtend overvallen. (update: politie oproep getuigen)