Datum: 13-08-2020 - 21:51
08
jul
'20
Commissie: Aftreden wethouder De Jong is 'het onvermijdelijk resultaat van een toenemende verwijdering tussen wethouder en fractie'. (met reactie van Henri de Jong)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Commissie: Aftreden wethouder De Jong is 'het onvermijdelijk resultaat van een toenemende verwijdering tussen wethouder en fractie'. (met reactie van Henri de Jong)

Het CDA-bestuur heeft een commissie (bestaande uit Frank Helsloot, Piet Warmerdam en Aad van Ruiten) verzocht onderzoek te doen naar het plotselinge vertrek op 20 april van wethouder Henri de Jong. Op de website van het CDA is een verslag te vinden over de bevindingen van de commissie: In twee zinsneden verklaarde Henri dat hij het gevoel had nooit een eerlijke kans te hebben gekregen van bepaalde Noordwijkse partijleden...

en dat er soms dingen van hem werden verlangd die niet terug te vinden waren in het CDA-programma en/of coalitieakkoord. Wij hebben uitgebreid gesproken met de (oud)wethouder, de fractie en het bestuur. Wij betreuren dat Henri dit zo heeft ervaren.

De twee zinsneden uit de verklaring waren aanleiding voor oppositiepartijen om vragen te stellen in de raadsvergadering over de integriteit van het CDA. Hier kunnen we duidelijk over zijn. Uit de gesprekken blijkt er noch sprake te zijn geweest van onoorbaar gedrag, noch van gebrek aan integriteit, noch van individuele belangen.

Het aftreden van de wethouder is naar onze bevindingen 'het onvermijdelijk resultaat van een steeds verder toenemende verwijdering tussen wethouder en fractie'. Deze verwijdering heeft een aantal oorzaken, waarbij wij als belangrijkste oorzaken zien:

* Een verschillend verwachtingspatroon t.a.v. coalitiedeelname voor de fusie tussen de voormalige afdeling Noordwijk en afdeling Noordwijkerhout/De Zilk;

* Een verschil in uitwerking tussen wethouder en fractie op een aantal dossiers, waarbij de discussies te laat of onvoldoende werden gevoerd. Er ontstond er een onoverbrugbare situatie, met als gevolg het besluit van wethouder Henri de Jong om op te stappen. Achteraf vinden alle betrokkenen het jammer dat het zo is gelopen, niemand koestert rancune; aldus de onderzoekcommissie van het CDA. (tekst onderzoekscommissie CDA)

 

Henri de Jong heeft een persoonlijke reactie gegeven op de onderzoeksresultaten van de commissie. Klik hier voor de reactie van Henri de Jong op de bevindingen van de commissie. 

 

Eerder verschenen nieuwsitems over dit onderwerp:

* College herkent zich niet in 'ontoelaatbare beïnvloeding' van de lokale democratie in Noordwijk. (nog geen antwoorden op de 10 vragen) (antwoorden nog steeds niet beschikbaar)

* Oppositie stelt 10 vragen aan college: zorgen over ontoelaatbare beïnvloeding van lokale democratie.

* CDA bestuur en fractie zien af van gezamenlijke reactie op vertrek eigen wethouder Henri de Jong.

* Politiek stelt kritische vragen aan CDA op vertrek van eigen wethouder Henri de Jong.

* Reactie CDA op vertrek van eigen wethouder Henri de Jong.

* Reactie burgemeester Wendy Verkleij op vertrek wethouder Henri de Jong.

* Wethouder Henri de Jong legt per direct zijn wethouderschap neer.