07
jul
'20
Bewoners zien graag autoluwe Koningin Wilhelmina Boulevard.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Bewoners zien graag autoluwe Koningin Wilhelmina Boulevard.

Bewoners van een appartement aan de Koningin Wilhelmina Boulevard hebben een brief geschreven aan de gemeente wat betreft de gang van zaken op deze boulevard. Er zijn plannen geweest om de boulevard opnieuw in te richten met het duinlandschap doorgetrokken tot op de trottoirs, om er loopbruggen over heen te maken naar het strand, en ook om de boulevard in te richten als wandelboulevard...

zonder verkeer. Maar nu zitten ze met een boulevard volgepakt met auto’s, ingericht met aan beide zijden parkeerplekken en op mooie dagen daar tussendoor een file van auto’s die moeten wachten op het inparkeren van de voorganger. Met daarbij twee-richtingverkeer voor fietsers, bakfietsen met kinderen, scooters, scootmobielen en bezorgers maakt van deze boulevard een levensgevaarlijke rijweg. Voor het langzame verkeer is het vrijwel onmogelijk geworden om nog op een veilige manier tussen de auto’s door te manoeuvreren.

De uitbreiding van de parkeerplaatsen heeft ervoor gezorgd dat er vanaf de terrassen van de restaurants en café’s op de boulevard alleen nog maar een dubbele rij blik te zien is, in plaats van de mooie duinenrij die zich intussen aan de andere kant van de boulevard heeft ontwikkeld.

Het plezier van een wandeling over de mooie Koningin Wilhelmina boulevard heeft plaatsgemaakt voor ergernis over een door auto’s volledig geblokkeerd uitzicht.

De gemeente heeft trots bekend gemaakt dat de badplaats nu het predikaat “kuuroord” heeft gekregen. Deze inrichting als parkeerterrein langs de zee is daarmee toch wel in felle tegenspraak. Lelijker en onoverzichtelijker had men het niet kunnen maken volgens de bewoners.

Op mooie dagen, vooral tijden de weekeinden, komen daar de motorrijders nog eens bij. In groepen van 15 man/vrouw of meer razen zij overal tussendoor en trekken de gashendel nog eens flink open. Het is meerdere malen voorgekomen dat tijdens de mooie zomerdagen van de afgelopen weken de verdere dag deuren en ramen van de balkons gesloten moesten worden vanwege het oorverdovende lawaai van deze motoren.

'Het is duidelijk dat alle grenzen van het acceptabele geluidsniveau worden overschreden. Helaas wordt op geen enkele manier opgetreden tegen motorrijders en bestaat er ook geen regelgeving om het lawaai van deze motoren te doen verminderen.

Wij houden van Noordwijk, van de rust, het strand en de frisse lucht, maar het leefklimaat wordt door deze ontwikkelingen aardig verpest', aldus de briefschrijvers.

De bewoners zouden heel graag zien dat de Koningin Wilhelmina Boulevard op termijn een autoluw karakter zou krijgen, weer een wandelboulevard zou worden, waar een ieder kan genieten zonder de hinder en het gevaar van onnodig gemotoriseerd verkeer.

Dit voorstel willen zij graag inbrengen bij de discussie over de Toekomst van Noordwijk en willen daarover graag met de gemeente van gedachten wisselen.