Datum: 27-09-2021 - 06:47
07
jul
'20
Inwoner verzoekt raad niet mee te gaan met voorontwerp bestemmingsplan Julianahof.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Inwoner verzoekt raad niet mee te gaan met voorontwerp bestemmingsplan Julianahof.

Stuurde Stichting Burgerbelang Julianahof onlangs al een brief aan de raad inzake de nieuwbouwplannen rondom het Julianahof, ook een particulier laat nu van zich horen. Het college heeft de raad op 2 juni jl. gevraagd in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Julianahof en deze vrij te geven voor ter visie legging. De briefschrijver wil de raadsleden vragen bijgevoegde inspraakreactie te lezen...

en vooralsnog niet mee te gaan in het verzoek van het college. 

Er wordt in de brief benadrukt dat men positief is over de ontwikkeling van het plangebied, maar er wordt ook aangegeven dat het huidig voorontwerp maatschappelijk draagvlak mist en daadwerkelijk in strijd is met de eigen bouwverordening.

De Raad wordt ook voorgesteld de coördinatie regeling cf art 3.30 Wet RO van toepassing te verklaren op de realisatie van het project. Zij vragen de raad daar zeer terughoudend dan wel afwijzend in te zijn. Dat efficiency een groot goed is, beamen wij volmondig. Aan (financiële) belangen van de ontwikkelaar en Gemeente en Woningbouwvereniging wordt door ons niet voorbij gegaan. Herhaaldelijk hebben wij daarom eerder en zeer tijdig het vorige College, de Woningbouwstichting en de betrokken projectleider laten weten graag te willen meedenken over verbetering van het plan. Geen van die partijen is helaas tot op heden inhoudelijk gesprek aangegaan - dat stelt ons erg teleur juist omdat efficiency wordt bereikt door in een vroegtijdig stadium tot een optimale planning te komen’, aldus de inwoner.

’We hopen dat u als volksvertegenwoordigers hierin daadwerkelijk uw rol wilt waar maken en een gesprek tussen burgers en bestuur kunt realiseren’.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw aandacht voor ons verzoek en bijgaande inspraakreactie.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.